Frihandelseaftalen har fyldt en del i den offentlige debat og på Obamas skema, men præsidentvalgkampen kommer nærmere med hurtige skridt. Men hvilken betydning kan det have for aftalen? 

Læs mere

Den fælles arrestordre viser i praksis, hvor forskellige landenes retssystemer er. EU presser på for at harmonisere lovgivningen.

Læs mere

EU-dommerne i Luxembourg har sat en kæp i hjulet for EU’s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. EU-Domstolen accepterer ikke, at andre end den selv fortolker menneskerettighederne.

Læs mere

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) vil føre en global værdikamp om rettigheder, men er ikke bekendt med, at EU-domstolen blokerer for EU's tilslutning til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Læs mere

Det selvregulerede borgerinitiativ ’Stop TTIP’ har 42 dage tilbage at indsamle underskrifter i. De har nu 2.5 millioner underskrifter, og inden det ene år er gået intensiveres jagten nu på Stop-stemmer.

Læs mere

Retspolitik er et område, som det har taget lang tid for EU-landene at blive enige om, og hvor entusiasmen for det fælles kan være vanskelig at få øje på. Også blandt de, der selv har truffet beslutningerne.

Læs mere