Efter besøg i alle Europas kriseramte lande som dokumentarist, tør Harald Schumann godt kalde EU’s sparepolitik en social katastrofe. Skal Europa tilbage på sporet socialt, må Trojkaen erstattes af en ordentlig EU-institution, som kan kontrolleres af Parlamentet, mener han.

Læs mere

ECB skaber hver måned 60 milliarder euro til opkøb af statsobligationer og andre værdipapirer i eurozonen. Notat har spurgt CBS-professor Jesper Rangvid om baggrunden for tiltaget og effekterne et år efter lanceringen.

Læs mere

Europa er på visse punkter på vej tilbage til en finanssektor og bankverden, hvor det er snedige finansielle produkter, der er normalen og de store spillere, der skummer fløden.

Læs mere

Den frie bevægelighed er en af grundpillerne i EU. Principielt gælder den for alle. Men retten til fri bevægelighed er alligevel begrænset, for man må ikke være en byrde for sin værtsnation. Hvornår man er det, er desværre knap så entydigt at svare på.

Læs mere

Hvordan forener man den frie bevægelighed med rettigheder i 28 vidt forskellige lande? Det søger EU stadig efter svar på.

Læs mere

Fri bevægelighed er en fundamental rettighed i EU. Men den er
alligevel først og fremmest for dem, der kan forsørge sig selv
eller har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Mister du dit arbejde
i et andet land og får brug for social hjælp, kan du risikere at miste din opholdsret.

Læs mere