FRIHANDEL. Den belgiske region Vallonien og den tyske forfatningsdomstol spænder snubletråde ud for CETA, handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada. Det er også dårligt nyt for TTIP-aftalen med USA.

Læs mere

Takket være den fri bevægelighed for kapital er bankerne blevet så store, at de europæiske landes økonomiske stabilitet er truet. Det skal der gøres noget ved, mener Sara Jespersen fra Oxfam IBIS.

Læs mere

Når EU forhandler frihandel med USA, er kun virksomhedernes vækstpotentiale i fokus. Tilbage står forbrugerne med forringede vilkår, mens miljøet ikke er blevet skænket en tanke. 

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse og miljø betaler prisen for EU’s frihandelsaftaler med USA og Canada, siger modstandere, mens flere EU-toppolitikere har erklæret forhandlingerne for stendøde. 

Læs mere

Mens den europæiske befolkning tordner mod TTIP’s manglende miljø- og forbrugerhensyn, frygter ekspert for EU’s overlevelse, hvis frihandelsaftalen fejler.

Læs mere

KRONIK. Flygtningekvoter skaber modstand mod EU i Ungarn. Den Europæiske Union er i solidarisk krise.

Læs mere

”EU skal lære at lytte,” sagde Kommissionsformand, Jean-Claude Juncker blandt andet, da han i går talte til Europaparlamentet i sin årlige State of the Union-tale, som adskilte sig markant fra sidste års bombastiske udtalelser.

Læs mere

ANALYSE Arbejdskraftens fri bevægelighed er blevet et kontroversielt emne i EU. Gennem de sidste ti år har en række afgørelser fra EU-domstolen skabt røre i særligt de nordeuropæiske lande. Domstolen vægter nemlig den fri bevægelighed over hensyn til ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Nu forsøger Kommissionen at løse problemet med et nyt direktiv, der giver endnu mere magt til EU-domstolen og risikerer dermed at hælde benzin på det bål, de forsøger at slukke.

Læs mere

BAGGRUND EU-domstolen har udvidet de sociale rettigheder til vandrende arbejdstagere, men indskrænket de faglige rettigheder.
Få overblik over dommene og hvad de betyder for fortolkningen af arbejdskraftens fri bevægelighed. 

Læs mere