Risikoen for at ende i fattigdom er de seneste år steget for flygtninge og migranter i EU. Men risikoen afhænger også af, hvilket EU-land man bor i. Rohat Shikho fra Syrien fik et job i Tyskland efter kun tre måneder i landet.

Læs mere

Den økonomiske tilstand svinger på tværs af EU-landene, som er kommet forskelligt igennem den økonomiske krise. Ulighed i indkomstfordeling og fattigdom er steget primært som et resultat af de enkelte landes politik.

Læs mere

Det går den forkerte vej for en række af de  sociale mål, der blev sat i Europa 2020-planen. EU er fortsat præget af langvarig arbejdsløshed, fattigdom og stigende ulighed. Det drejer sig om politisk prioritering, mener kritikere.

Læs mere

For EU er det et officielt mål at reducere fattigdom og social udstødelse. I realiteten har disse mål dog måtte vige for hensynet til økonomisk disciplin. Krisepolitikken har endnu ikke hjulpet på arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse i de gældsplagede lande.

Læs mere

Den politiske tillid svinger med økonomien, den førte politik og dens alternativer. Begrebet tillid er dog vanskeligt, da det bruges forskelligt, og årsagerne sjældent belyses.

Læs mere

Professionaliseringen af politik har afkoblet store grupper fra politisk deltagelse. Det er et problem for legitimiteten af de politiske systemer, vurderer Gitte Sommer Harrits.

Læs mere