ARTIKLER


Fokus på formanden døgnet rundt

EU-ledelsen skifter strategi: Fem års forsøg med borgerdeltagelse erstattes med forstærket spin.
Af Staffan Dahllöf
28. november 2010

EU i almindelighed, og formand for Kommissionen José Manuel Barroso i særdeleshed, fylder for lidt i det europæiske medielandskab.

Det er udgangspunktet for en ny kommunikationsstrategi, udarbejdet af Kommissær Viviane Reding fra Luxembourg – og behovet ser ud til at være påtrængende.

Da Barroso den 7. september skulle holde en længe ventet tale i EU-Parlamentet om »Unionens tilstand«, var Kommisionen nervøs for, om de valgte parlamentarikere ville være til stede i tilstrækkeligt antal. Det var formændene for parlamentets politiske grupper også, og de foreslog, at parlamentarikernes diæter simpelthen blev trukket, hvis de var fraværende. Det måtte de dog hurtigt tage af bordet igen efter skarpe protester fra parlamentarikere. Og netop i dette tilfælde mødte EU-parlamentarikerne faktisk talstærkt op.

Der er til gengæld ikke meget, der tyder på, at interessen for Barroso's visioner udenfor mødesalen var, og er, særlig stor.

Tilliden daler

Ifølge den seneste undersøgelse fra Eurobarometer, Kommissionens løbende meningsmålinger, mener i gennemsnit 18 procent af de adspurgte, at EU-medlemskab er en dårlig ting, mens 49 procent mener, det er godt. Det giver et klart overskud på pluskontoen. Men overskuddet er det laveste, som er opgjort i de seneste ni år.

Samtidig er den generelle tillid til EU som institution dalet fra 48 til 42 procent på et år.

Det er hér Kommissær Redings nye strategi kommer ind i billedet.

14 initiativer skal gøre Kommissionen bedre til at aflæse stemningen ude i Unionen, og til at sælge sit budskab.

Hvis det går som Kommissær Reding vil, kommer vi til at se meget mere til formand Barroso på TV-skærme og på tryk i den kommende tid.

Fotografer og telepromptere

José Manuel Barroso får tildelt to fjernsynsproducenter med den ene opgave at lave indslag til tv-kanalen Europe by Satellite, når han er ude at rejse.

Derudover får han sit eget korps af fotografer, som skal stå stand by 24 timer i døgnet.

Der bliver installeret telepromptere i Kommissionens store pressesal i Bruxelles, så Barroso og andre kan kigge ind i de små europæiske hjem gennem tv-kameraet, og samtidig læse fra et manuskript.

Der bliver afsat penge til særligt udvalgte journalister, som skal følge formanden og andre medlemmer af Kommissionen på tæt hold til vigtige møder udenfor Bruxelles. Modellen minder om den, som bliver brugt, når danske journalister rejser med i partilederne i deres busser i valgkampe, eller rapporterer indkapslede (»embedded«) blandt soldater i Irak og Afghanistan.

Blogovervågning

EU-ledelsen går også i offensiven i de »sociale medier«, såsom Facebook og blogs.

De ansatte i Kommissionen får mulighed for at abonnere på en service, som automatisk søger efter nøgleord i blogs på nettet; »European Blog Monitoring«.

Den særlige talsmandstjeneste – Kommissionens korps af pressemedarbejdere – sørger derefter for, at der hurtigt bliver leveret indsigelser eller kommentarer til de blogs, som overvågningssystemet har reageret på.

Derudover skal et netværk af 10-15 eksperter i sociale medier hjælpe Kommissionen med selv at bruge netmedier som Facebook og Twitter målbevidst.

Nogle kommissærer har i dag egne blogs, men langt fra alle. Danske Connie Hedegaard har det ikke – endnu.

Demokrati, dialog, debat

Da José Manuel Barroso trådte til i 2004 som formand for Kommissionen, EU's daglige embedsmandsledelse, udpegede han den tidligere miljøkommissær Margot Wallström som sin næstformand. Hun fik til opgave at pleje Kommissionens forhold til borgerne og til andre EU-organer.

Margot Wallström lancerede en plan D, med d som i demokrati, dialog og debat.

Borgerne skulle med på vognen.

Det blev ikke nogen større succes.

En af flere grunde var, at Wallström hverken havde sit eget budget, eller eget embedsværk til at bakke op om sine egne udspil.

Det har Viviane Reding derimod. Hun er ansvarlig for retlige anliggender, sammen med Cecilia Malmström fra Sverige, men også for Kommissionens generaldirektorat for kommunikation.

Ikke det sidste skridt

Viviane Reding har dermed sit eget generaldirektorat i ryggen, hvor danskeren Claus Sørensen er generaldirektør. Hun kan derfor omsætte sine egne forslag til stillinger og bevillinger.

Det gør det alt andet lige noget nemmere at gå fra ord til handling end tilfældet var med Margot Wallströms plan D.

I et brev til sin chef, kommissionsformand Barroso, formidlet af nyhedsportalen Euractiv.com skriver Viviane Reding:

»Disse omtalte initiativer indebærer et første, men bestemt ikke det sidste skridt i forbedringen af Kommissionens indsats indenfor kommunikation.«

Sådan vil EU-Kommissionen nå befolkningen

Viviane Redings plan går ukd på følgende:

1. Hurtigere varsling – Presseklip og opsummeringer af radio- og tv-udsendelser i medlemslandene gøres tilgængelige for Kommissionen fra klokken 08.45 hver morgen

2. Teleprompter i Kommissionens pressesal

3. Nyt hold af taleskrivere, som skal forberede taler om emner, der går på tværs af forskellige politikområder

4. Hurtige udskrifter af, hvad der bliver sagt på pressemøder

5. Harmonisering af alle kommissærernes hjemmesider og et webhold på otte personer, der skal sørge for opdatering af siderne døgnet rundt

6. Ny webbaseret sms-service, som skal sende hurtige beskeder til journalister

7. TV-hold som fast rejseselskab for formand Barroso

8. Journalister inviteres til at rejse med kommissærer til vigtige møder

9. To nye fotografer til at dække formand Barroso døgnet rundt

10. Overvågning af politiske blogs og hurtige svar og kommentarer

11. Tre nye grafiske designere til at udforme logos, powerpoint præsentationer og andre indpakninger af Kommissionens budskaber

12. Ensartning af EU-logoer; alle skal indeholde flaget med de 12 stjerner

13. Ny branding (markedsføring) for at styrke og strømline Kommissionens virksomhedsprofil (»corporate image«)

14. Ny portal (hjemmeside) for den samlede borgerinformation om EU.

(Kilde: Brev fra næstformand Viviane Reding til formand José Manuel Barroso, 21. juni 2010.)