ARTIKLER


Miniforfatning i år 2008

EU-topmøde. Nye forfatningsforhandlinger skal ske under fransk ledelse. Og skepsis over for fortsat udvidelse af EU blev blåstemplet. Det er de to hovedbudskaber fra juni-topmødet.
Af Staffan Dahllöf
2. juli 2006

BRUXELLES (NOTAT) »Mødet er slut.« Sådan, helt udramatisk, indledte den østrigske EU-formand Wolfgang Schüssel det afsluttende pressemøde efter knap et døgns topmøde i Bruxelles den 15.-16. juni.

Schüssels tørre konstatering stod i kontrast til tidligere pressemøders højtflyvende åbningsreplikker som »vi har en aftale«, eller »en god dag for Europa«; to ofte brugte signalbeskeder til pressen.

Men muligvis vil juni-topmødet, som markerede afslutningen på Østrigs andet formandskab i EU, vise sig at være historisk på sin vis.

Det var her EU-forfatningens umulighed blev skrevet ned på papir.

Fire skridt

Det var også her en udvidelsestræthed i flere medlemslande blev nedfældet i et slutdokument. Der står det nu som et løfte, eller en trussel, for fremtiden.

Slutdokumentet fra topmødet siger fire ting om forfatningen:

1. Tænkepausen forlænges.

2. Der skal vedtages en politisk erklæring om Europas værdier og ambitioner i Berlin den 25. marts næste år – på halvtredsårsdagen for Rom-traktaten.

3. Tyskland skal lave en rapport om problemerne med forfatningen i slutningen af det kommende tyske formandskab i foråret 2007.

4. Frankrig får til opgave at samle op på stumperne og vedtage de »nødvendige skridt« i efteråret 2008.

Nogen bliver uden stol

Det indpakkede besked er at der bliver en ny regeringskonference, det vil sige forhandlinger mellem medlemslandene, om EU-forfatningens hårde kerne; fordelingen af stole og stemmer, det vil sige fordelingen af magt.

Forklaringen til den indpakkede men underforståede besked er en absolut deadline i den gældende Nice-traktat: Den 1. november 2009.

På det tidspunkt skal en ny Kommission overtage lederskabet i et EU som forventes at have 27 medlemslande – de nuværende 25, plus Rumænien og Bulgarien.

Og så siger Nice-traktaten at antallet af kommissærer skal være lavere end antallet af medlemsstater.

Men der står intet om hvilket, eller hvilke, lande, der skal forlade pladsen i EU’s daglige ledelse på det tidspunkt. Der står kun at det skal besluttes med enstemmighed.