ARTIKLER


Kommissionen blæser på sin egen demokrati-erklæring

Magtforskydning. Kommissionen lægger luft til sit løfte om ikke at lovgive imod et flertal af medlemslandenes vilje. Regeringen går i tænkeboks for at overveje rækkevidden af den besked til miljøminister Connie Hedegaard
Af Staffan Dahllöf
24. marts 2006

Kommissionen har ret til at lovgive efter eget hoved selv om et flertal i Ministerrådet vil noget andet. Men:

I 1999 lovede Kommissionen at man ville »undgå at gå imod en eventuel fremherskende holdning i Rådet« indenfor særligt følsomme områder.

Miljøminister Connie Hedegaard har på den baggrund udbedt sig en forklaring om hvor den erklæring er blevet af.

Hendes spørgsmål er udløst af Kommissionens godkendelse af en genmodificeret majs som NOTAT har kortlagt i de to seneste numre, og af en godkendelse af genmodificeret raps.

Svaret fra miljøkommissær Stavros Dimas til Connie Hedegaard kan kort og lidt brutalt sammenfattes med at Kommissionen blæser på hvad Danmark, og et flertal i Rådet, måtte mene.

Overvejede situationen

Kommissær Dimas forklarer at man har valgt ikke automatisk at vedtage de pågældende beslutninger, men at man først overvejede situationen.

Men da der ikke fandtes nogle nye videnskabelige beviser at tage hensyn til valgte Kommissionen at godkende de kontroversielle gmo-produkter, som man havde lagt op til, og det selv om et flertal af medlemslandene havde sagt nej.

»Kommissionen mener derfor at den i begge tilfælde både har taget hensyn til sine forpligtelser og til foranstaltningernes juridiske og politiske nødvendighed,« skriver Dimas til Hedegaard.

Det fremgår ikke hvilke politiske forpligtelser som blev overholdt, ud over at Kommissionen »overvejede« sin beslutning.

Her ville NOTAT gerne have bragt miljøminister Hedegaards kommentar til sagen.

Men det må vi vente med.

»Blev ikke brugt«

Connie Hedegaard lader hilse at hun ikke ønsker at udtale sig inden regeringen har fået undersøgt rækkevidden af Kommissionens svar. Og det ventes at tage nogen tid.

I mens kan vi bringe den danske kommissær Mariann Fischer Boels syn på sagen.

»Den mulighed (at afstå fra at beslutte imod flertallets ønske Ò red.) har vi drøftet i Kommissionen, men blev ikke taget i brug,« siger hun til NOTAT.

Er Kommissionens erklæring fra 1999 nu ude af billedet?

»Det vil jeg ikke sige, men det er ikke den man har brugt i den her sammenhæng.«

Men medlemslandene vil vel have at den bliver brugt?

» Ja, nogle af dem,« siger Mariann Fischer Boel.