ARTIKLER


Alvorligt nederlag for Kommissionen

Genteknologi. Et massivt flertal i Ministerrådet gik imod Kommissionen, og fem lande kan derfor fastholde deres nationale forbud mod bestemte gmo-produkter.
Af Staffan Dahllöf
24. marts 2006

For første gang nogensinde stemte et kvalificeret flertal i Ministerrådet den 24. juni imod Kommissionen på et spørgsmål om genmodificerede organismer (gmo).

Kun Storbritannien stemte for Kommissionens krav om at fem lande skal ophæve deres nationale forbud mod bestemte gmo-produkter. Sverige og Finland undlod, og Portugal undlod på ét af forbuddene. Men samtlige øvrige EU-lande stemte mod Kommissionen.

»Dagens afstemning sender et politisk signal om at medlemslandene måske ønsker at ændre dele af det eksisterende system,« udtalte EU's miljøkommissær, Stavros Dimas umiddelbart efter. Adrian Bebb fra miljøorganisationen Friends of the Earth ser således på afstemningen:

»Kommissionen vil nu få sin troværdighed afprøvet. Vil den lytte til de nationale regeringer og offentligheden, eller vil den fortsætte sin upopulære politik og påtvinge Europa gmo-fødevarer og -foder.«

Majs og raps

Som beskrevet i sidste nummer af NOTAT før sommerpausen har Østrig, Luxembourg, Tyskland, Grækenland og Frankrig indført forbud mod enkelte gmo-produkter, som ellers er godkendt i EU-systemet. Der er tale om i alt tre majsarter og to rapsarter. I alt er der tale om otte forbud, som Kommissionen krævede ophævet.

Kommissionen kan ophæve forbuddene, så længe der ikke er kvalificeret flertal imod. Da sagen første gang var til afstemning, undlod Danmark, hvilket i praksis svarer til at støtte Kommissionen. Men den 24. juni havde Danmark og en række andre lande skiftet holdning og stemte imod Kommissionen.

Svækker WTO-sag

Afstemningen var et alvorligt nederlag for Kommissionen. Netop de otte forbud er en del af den panelsag, der kører i Verdenshandelsorganisationen. USA har anklaget EU's gmo-politik for at være i strid med WTO's frihandelsregler. De nationale forbud indgår i anklageskriftet.

Over for panelet har Kommissionen ikke argumenteret principielt for nødvendigheden af at forbyde nogle eller alle gmo-produkter. I stedet har Kommissionen forsvaret EU med at nationale forbud og udsættelse af nye godkendelser var i orden, så længe EU's regler om sporing og mærkning af gmo-produkter ikke var på plads.

Men det er de nu, og derfor var det presserende for Kommissionen at få ophævet de nationale forbud. Det er bl.a. derfor at miljøkommissæren efter afstemningen udtalte: »Kommissionen må omhyggeligt overveje det juridiske og videnskabelige grundlag for yderligere forslag - og konsekvenserne for EU's indre marked og for handelspartnere.«