ARTIKLER


Nye anklager mod EU-regnskaber

Et brev fra en højt placeret embedsmand i Kommissionen viser, at den tidligere regnskabschef Marta Andreasen ikke er den eneste, der er bekymret for Kommissionens regnskabssystem
Af Bettina Berg
20. juni 2004

I 2001 blev EU-Kommissionens regnskabschef Marta Andreasen fyret, efter hun havde ytret kritik af Kommissionen for ikke at føre et regnskab med dobbelt-bogføring af sit 98 milliarder euro store budget, for at have usikre computere og for ikke at have et personale, der var veluddannet nok.

Nu går historien ind i en ny fase: Ifølge et brev, som EUobserver.com har fået fat i, har også andre embedsmænd i Kommissionen forsøgt at råbe kommissær Neil Kinnock op. Han har ansvaret for forbedringer af systemet. Jules Muis, leder af den interne revision i Kommissionen har i et brev fra den 21. maj 2001 karakteriseret Kommissionens regnskabssystem som »et levn fra 60’erne«, og karakteriserer regnskabsafdelingen som »hjemsøgt af en udtalt mangel på kvalificerede medarbejdere, en skare af fraværende medarbejdere i vigtige stillinger og en snæver tankegang.«

Seks dage senere, den 27. maj, blev Marta Andreasen suspenderet fra sit job som chef og anvist et job i personale- og administrationsafdelingen.

»Fjendtligt miljø«

I brevet skriver Jules Muis, at »den nye regnskabschef (Marta Andreasen) arbejder i et fjendtligt arbejdsmiljø, hvor hun skal forsøge at få kontrol over en afdeling, som arbejder hårdt på at tilfredsstille DG (director general – afdelingens leder), som selv fra starten af modsatte sig hendes ansættelse. Hun kæmper ydermere mod en kommissær (Michaele Schreyer), der holdt op med at støtte hende, da hun fandt ud af, at hun havde at gøre med en selvstændig person, hvis insisterende spørgsmål truer det normale flow af penge fra afdelingen.«

Yderligere understreger Jules Muis, at Marta Andreasens udsagn er »faktuelt korrekte«, og at hun »rejser de rigtige spørgsmål.«

Ikke flertal mod Kinnock

I mandags måtte både kommissær Neil Kinnock og budgetkommissær Michaele Schreyer svare på spørgsmål om brevet i EU-Parlamentets Budgetkontroludvalg. Udvalget, som fører tilsyn med EU’s budget, vil gerne vide, hvorfor de to kommissærer ikke selv reagerede på brevet, og hvorfor de ikke informerede deres kommissærkolleger.

Neil Kinnock forsvarede sig med, at han anså brevet for at være et »privat og internt brev«. Budgetkommissær Michaele Schreyer hævdede, at hun ikke har haft kendskab til brevet før januar i år – altså knapt to år efter, at det blev afleveret. En højtplaceret EU-embedsmand har dog allerede i sidste uge sat spørgsmålstegn ved det udsagn. For ham »var det svært at tro på, at der har været så dårlig kommunikation mellem de to kommissærer.«

Før mødet i mandags havde en gruppe af konservative medlemmer af EU-Parlamentet foreslået en debat med Neil Kinnock om, hvorvidt han skulle trække sig pga affæren. Det debat-tema blev dog afvist af et flertal af udvalget.

Ikke beskyttet mod svindel

Budgetkontroludvalget skal godkende Kommissionens regnskab for 2001 inden for den næste uge, og flere medlemmer af EU-Parlamentet talte med store bogstaver. De følte, at der var blevet tilbageholdt viden for dem.

»Hvis vi havde haft denne information noget før, så ville vi have været i stand til at debattere det,«sagde Diemut Theato, tysk-konservativ formand for udvalget.

EU-Parlamentet kan nægte at godkende regnskabet. Sidste gang det skete var i 1999, hvilket førte til Santer Kommissionens fald. rsagen dengang var, at Kommissionens regnskaber ikke var beskyttet mod svindel.