ARTIKLER


Derfor faldt Kommissionen Derfor faldt Kommissionen

Kommentar med redegørelse for, hvorfor Buttiglione faldt som kommissær
Af Sven Skovmand
10. november 2004

Hvor underligt det end lyder, var det sandsynligvis Folkebevægelsens skyld at den af Barroso foreslåede Kommission blev væltet.

Da Parlamentets udvalg for borgernes friheder og rettigheder – til daglig kaldt Retsudvalget – skulle tage stilling til, hvorvidt den uheldige Rocco Buttiglione skulle være retskommissær, valgte det med 27 stemmer mod 26 at forkaste ham. Og nej-stemme nr. 27 blev afgivet af Folkebevægelsens repræsentant.

Ole Krarup er GUE-gruppens repræsentant i Retsudvalget og var den, der traf beslutningen om at stemme nej. Havde Folkebevægelsen stemt anderledes eller blot afholdt sig fra at stemme, ville Barroso formentlig have kunnet få sin kommission igennem. Men Ole Krarup udnyttede altså stillingen som tungen på vægtskålen til at forhindre at det skete.

Beslutningen var ikke nem at tage, for Folkebevægelsen har altid været modstander af at Parlamentet skal bestemme, hvem der skal sidde i Kommissionen. Ud fra en traditionel betragtning skulle Folkebevægelsen derfor undlade at stemme i sagen.

Men en sådan stemmeafgivning ville være svær at forsvare, hvis den ville medføre at EU’s retspolitik blev styret af en mand, hvis politik ville blive præget af dybt reaktionære synspunkter med hensyn til f.eks. ligestilling af mænd og kvinder, homoseksuelles forhold og fri abort.

Og Folkebevægelsen har ikke kun til opgave at begrænse EU’s magt. Den skal også forsvare danske interesser.

Derfor er der ingen grund til at beklage den afgivne og afgørende stemme