ARTIKLER


Tre store lande ønsker at handle hurtigt

Tyskland, Frankrig og Italien vil have en beslutning i år. Andre lande har knap så travlt.


Af STAFFAN DAHLLÖF
3. december 2003

De tre gamle store EU-lande Frankrig, Tyskland og Italien ønsker en hurtig regeringskonference,  som bekræfter det fremlagte forslag til EU-forfatning.


Set ud fra deres synsvinkel gælder det om at få afsluttet forhandlingerne i år efter Konventets retningslinjer.


Andre konferencedeltagere har knapt så travlt.


De små lande er ikke enige
Modpolen til de store medlemslande er 19 små og mellemstore lande. De har holdt et par fællesmøder, senest i forbindelse med FN’s generalforsamling i New York i sidste uge.


De konkrete udspil fra de 19 har dog hidtil været begrænset til kritiske udtalelser fra den finske og østrigske udenrigsminister.


De 19 er også langt fra enige om tingene. For eksempel støtter Danmark og Sverige i virkeligheden de store landes »præsidentmodel« som erstatning for det rullende formandskab.


Spanien og Polen står for sig selv
Mellem de store og de små lande står Polen og Spanien, der begge har mere at tabe end at vinde i indflydelse hvis den foreslåede forfatning kommer til at afløse Nice-traktaten.


Begge lande er enige med de små og mellemstore lande i, at alle lande skal have samme repræsentation i Kommissionen.


Polen støtter også den britiske NATO-linje og er i øvrigt en højlydt fortaler for at skrive kristendommen ind i forfatningsteksten.


Andre standpunkter og krav
Dertil kommer en lang række af standpunkter og krav, hvoraf mange dårligt nok er dukket op til overfladen endnu.


Spanien har således interesse i at slå vagt om stemmereglerne for regionalstøtten, som ellers efter Nice-traktaten skal ændres i 2007.


Finland vil som nævnt ribbe op i beslutningsreglerne for Centralbanken, og den tjekkiske præsident Vaclav Klaus advarede så sent som i mandags mod, at regeringskonferencen kan føre til skabelsen af en europæisk enhedsstat.//staffan@notat.dk