ARTIKLER


»Forslaget er ikke vidtgående nok«

Peter Skaarup ønsker, at det skal være langt lettere at blokere for Kommissionens forslag


Af BRIGITTE ALFTER
1. december 2003

Mens Claus Larsen-Jensen er tilfreds med de fremlagte forslag, har Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti en langt mindre positiv holdning.


»De nationale parlamenter har ikke fået det, de skulle,« mener han.
Også Peter Skaarup ser en mulighed i, at Folketinget skal vurdere fra sag til sag, men han tror ikke på, at det vil ske.

Vil kunne blokere
»Kommissionen sender os nok sine sager, men den afsender samtidig det signal, at den i realiteten ikke er villig til at høre på os,« siger han.


Peter Skaarup er ikke tilfreds med, at Folketinget kan fortælle Kommissionen, hvad det mener om dens forslag. Han ønsker, at det skal være muligt at blokere et forslag, hvis bare ét land mener, at det strider imod nærhedsprincippet.

Hvad der ændres
Folketinget har – i modsætning til en række andre nationale parlamenter – styr på, hvad den danske regering stemmer i EU. Inden en minister tager af sted til møde i Bruxelles, skal han eller hun nemlig have mandat af Folketingets Europaudvalg. Og den fremgangsmåde bliver der ikke ændret på.


Konkret – og uafhængigt af forslaget til en ny forfatning – arbejder Folketinget dog på at ændre sine arbejdsgange. I fremtiden skal det være de faglige udvalg – eksempelvis Landbrugsudvalget eller Retsudvalget – der tager sig af sagerne på hver deres område.