ARTIKLER


Vigtigt at have briterne med

- men Danmark følger ikke briterne, tværtimod, siger Nicolai Wammen (S) i dette interview.


Af Andreas Marckmann Andreassen
1. april 2013

Hvad mener du om Camerons tale?

»Cameron har udstukket sin kurs for, hvordan han gerne ser Storbritannien i EU. Det er en retning, hvor han ønsker, at Storbritannien træder ud af dele af EU-samarbejdet, og det er jo den britiske premierministers eget valg. Men det er ikke den kurs, Danmark vil tage«.

Hvad er grundlæggende forskellen på dit syn på EU og Camerons?

»Cameron ønsker løsere tilknytning til EU. Den danske regerings – og min – holdning er, at Danmark skal være så tæt integreret i EU som muligt. Derfor har jeg og Cameron meget forskellige tilgange til, hvordan man bedst varetager sit lands interesser i EU«.

Hvordan vil du beskrive briternes forhold til EU?

»Briternes forhold til EU er præget af, at der er en stor EU-skepsis i den britiske befolkning, og de har på en række punkter holdninger, der er meget forskellige fra resten af EU«.

 

Men hvis du sammenligner den britiske og den danske EU-debat, så er der også i Danmark en del EU-skepsis. Er du enig i, at der er mange sammenfald mellem den danske og den britiske debat?

»Ja, vi har også i Danmark haft en EU-debat, hvor befolkningen i nogle tilfælde har valgt, at vi skal have forbehold over for vigtige dele af EU-samarbejdet. Men jeg tror, man skal passe på med at sætte lighedstegn mellem, hvordan danskerne og briterne tænker EU«.

Kan du prøve at sammenligne den danske og britiske EU-debat, så en ikke-nørd kan forstå det?

»Jeg tror, det fører for vidt med en stor analyse. Jeg kan bare sige, at Storbritannien har valgt på en række områder at stå udenfor, f.eks. banktilsynet – hvor Danmark er gået aktivt med«.

Gør den danske regering noget for at trække briterne mere i vores retning?

»Vi har fra dansk side sagt, at vi ser Storbritannien som et meget vigtigt land i EU. Set med vores øjne er det en fordel, at

briterne er med i så meget af samarbejdet som muligt. Men vi har også respekt for, at det er en beslutning, kun Storbritannien kan træffe«.

Mange mener, at både den danske og den britiske EU-debat rummer stor EU-skepsis, fordi befolkningerne ikke føler, de er taget med på råd. Er du enig i det?

»Jeg er enig i, at der er et stort behov for, at vi politikere kommer ud og taler EU med befolkningerne. Det er også derfor, jeg som Europaminister bruger en stor del af min tid på at besøge virksomheder og deltage i møder, hvor jeg fortæller om, hvilken vej jeg mener, Danmark og EU skal gå.

Det er også en god lejlighed til at høre de drømme og håb, men selvfølgelig også bekymringer, danskerne har. Det handler jo om deres liv, og EU har stor indvirkning i forhold til at skabe vækst, arbejdspladser og et bedre miljø. Derfor er det en af mine vigtigste opgaver at tale med folk«.

Cameron har lovet en folkeafstemning om EU, hvis han bliver genvalgt. Tror du, briterne ender med at forlade EU?

»Cameron har sagt, at hans mål ikke er, at Storbritannien skal forlade EU. Men han har også meldt ud, at hvis det ender med et nej ved folkeafstemningen, fører det til reel britisk udtrædelse af EU. Jeg kan bare sige, at jeg er glad for, at Cameron har det udgangspunkt, at det tjener briternes interesser at være med i EU. Storbritannien er et vigtigt land at have med«.