ARTIKLER


Sådan påvirker du EU!

Syv gode råd til at få indflydelse
Af Andreas Marckmann og Filip Schwarz Kirkegaard
13. april 2013

Her er syv gode råd uddraget af de mange historier om at få indflydelse i EU, vi efterhånden har haft fingre i, heriblandt de fire, der følger på de næste sider og på bagsiden.

1. PÅVIRK BESLUTNINGSTAGERE TÆT PÅ

Overvej, om du f.eks. kan gå via en lokal politiker for at få indflydelse.

2. OVERVEJ AT STIFTE EN FORENING

Hvis I er få, så overvej at få større vægt ved at blive en organisation. Få formaliserede beslutningsgange og kig efter allierede rundt omkring i landet. Er der måske en forening, der allerede kan varetage jeres interesser?

3. HAV ET KLART BUDSKAB

Jo mere indviklet dit budskab er, jo sværere bliver det at føre kampagne på, især hvis I ikke har en bugnende pengekasse.

4. HOLD DIG TIL SANDHEDEN

Falske oplysninger vil blive opdaget.

5. VÆR STÆDIG

Bliv ved med at forsøge at få hul igennem, forsøge forskellige indgange, og vend tilbage, hvis du ikke får svar.

6. FIND UD AF HVOR MAGTEN LIGGER

Er det f.eks. spild af tid at kontakte Europa-Parlamentet, fordi de ikke har indflydelse på emnet?

7. KAN I FINDE FÆLLES FODSLAG I EU?

Har du meningsfæller andre steder i EU, så slut jer sammen, så står I stærkere over for EU-institutionerne.

SÅDAN HAR ANDRE GJORT

Da ACTA-aftalen måtte opgives

Bombardement væltede traktat

Bevæbnet med øl og pizza sætter to unge mænd sig til tastaturet for at starte en kampagne. Henrik Chulu skriver teksten, Christian Panton programmerer.

På få timer har de bygget en kampagne-hjemmeside under tænketanken Bit-bureauet. I det øjeblik er de en del af en ustruktureret, men effektiv europæisk kampagne, der på et halvt år vælter den omstridte ACTA-aftale ved at bombardere EU-parlamentarikerne med argumenter og masser af mails.

ACTA er en international traktat, som EU-toppen har undertegnet i januar 2012, og som senere skal godkendes i Parlament og Råd og i de enkelte medlemslande. Den har til formål at bekæmpe kopivarer af f.eks. Wegner-stole og medicin, men de to mænd er utilfredse med, at den også skal stoppe kopier af digital musik og film.

Aftalen fastholder ophavsretssystemet, som de vil reformere. Derfor skal den stoppes.

»Mange politiske kampagner sætter et mål om, at man skal skaffe opmærksomhed. Vi ville mere. Vi havde det mål, at Europa-Parlamentet skulle stemme nej«, siger Henrik Chulu.

Det lykkedes.

De to aktivister drøfter, hvordan de bedst kan få kampagnen til at ramme plet. »Vi tænkte, at hvis vi kunne regne med kun at have folks opmærksomhed i fem minutter, så ville det have meget større vægt, hvis de ringede, end hvis de kopierede en mail, som de så sendte«, siger Henrik Chulu.

De to netaktivister forventer kun lille, dansk opbakning til deres kampagne. Det viser sig, at de tager fejl. Rigtig mange følger deres opfordring til at ringe til politikerne, og mange sender også mails. I Aalborg arrangerer fire unge nordjyder en demonstration mod ACTA, og interesseorganisationer støtter projektet. En fælles kampagne stables på benene på StopActa.nu. Henrik Chulu fungerer som talsmand.

»Det var en vanskelig rolle, for jeg talte ikke på vegne af en organisation, men på vegne af en sag. Jeg tog rollen på mig, fordi hvis jeg ikke gjorde det, så var der sikkert en, der vidste mindre om det end jeg«.

Der var ingen storstilet plan på europæisk niveau, men aktivisterne delte viden og tricks med hinanden.

»Med internettet kan du meget nemmere finde dine interessefæller end dengang, du skulle kommunikere via læserbreve. Der er en masse latente fællesskaber, blandt andet politiske, som internettet kan aktivere«, siger Henrik Chulu.

Bendt Bendtsens reaktion

Kampagnen mod ACTA virker. Eksempelvis genovervejer Europa-parlamentsmedlem Bendt Bendtsen sin stilling og beder Europa-Kommissionen om en analyse af konsekvenserne.

»Der kom mange henvendelser, og når en sag udvikler sig, og der kommer nye informationer, så skal man naturligvis tage dem med i overvejelserne«, siger Bendt Bendtsen.

Han ender alligevel med at stemme ja, fordi han er uenig i kritikken. Men alle mails om ACTA får nu et langt autosvar, hvor Bendtsen forklarer sin stilling.

»Jeg oplevede, at mange af de, der havde skrevet under på en spam-mail med standardindhold, var helt enige i min stillingtagen. De var bare faldet over noget på nettet«, siger Bendtsen.

Han synes, lignende kampagner kan være fine, men han foretrækker personlige henvendelser frem for kopierede erklæringer, siger han til NOTAT. Og så skal organisationerne holde sig til sandheden, hvilket Bendtsen ikke mener, de altid gjorde under ACTA-stormen.

Pas på spam

Mange EU-parlamentarikere, og ikke mindst deres assistenter, var dog irriterede over de mange henvendelser, der fyldte indbakkerne, og fik telefonerne til at gløde.

»Jeg synes altid, at det er irriterende«, siger SF’s Margrete Auken. »Det er rigtigt godt med dem, der laver gode aktioner og demonstrationer, men jeg synes ikke, at det er godt med spam«.

Henrik Chulu forklarer selv, at han aldrig ville benytte sig af en kampagne, hvor borgere overdynger politikerne med henvendelser, hvis det var en sag, der var ”mere blød og til at forhandle om”. Det ville ødelægge forholdet til politikerne.

»Vi valgte kun den strategi, fordi det var så kritisk at få EU-Parlamentet til at stemme nej«, siger han.

Parlamentarikerne bliver ikke bare presset af aktivisterne, men også af EU-Kommissionen, der understreger igen og igen, at ACTA lever op til alle gældende EU-regler.

Det bliver aktivisterne, der vinder slaget om parlamentarikernes gunst. Først begynder Parlamentets udvalg at sige nej til ACTA, og da aftalen til sidst er til afstemning i juli 2012, bliver nej’et endeligt.

Støtte fra de anerkendte

I dag tror Henrik Chulu, at det hjalp, at det ikke blot var borgere, der var utilfredse med ACTA, men også anerkendte organisationer som Amnesty.

Desuden hjalp det, at mange organisationer, der ikke selv havde økonomisk interesse i et nej til ACTA, gik imod, vurderer han.

For Bitbureauet var ACTA-sagen en øjenåbner for, hvordan de kunne påvirke EU-politikerne.

»Vi har fundet ud af, at det er dernede, vi skal have fokus, hvis vi vil have indflydelse. I Danmark foregår der en masse lovgivningsarbejde, men i det store perspektiv er det EU, vi skal fokusere på«, siger Henrik Chulu.

»Jeg tror også, at det er første gang, at en masse unge mennesker har interesseret sig for, hvad der skete nede i EU. Det skal man ikke kimse af. Men jeg ved ikke, om det har en varig effekt.

(Andreas Marckmann er freelancejournalist og forfatter til ”Håndbog i EU for journalister”. Filip Schwartz Kirkegaard er redaktør på Sjælland EU Nyt.)