ARTIKLER


Peter Nedergaard støtter forbeholdene

De kan skabe en ny model for EU-samarbejdet, siger han


Af Sven Skovmand
17. januar 2013

Professor Peter Nedergaard er kendt som en varm tilhænger af EU. Men det betyder ikke, at han er tilhænger af udviklingen, som den er foregået i de senere år.

»Noget tyder på, at en ny euopæisk integrationsmodel er ved at opstå af euro-krisens aske – Fleks Europa,« skriver han i et indlæg i »Børsen« onsdag den 26. september »Fleks-Europa er fremtiden«.

Han begrunder det med, at læren af euro-krisen er, at man skal vare sig med at anvende én bestemt reguleringsmodel i alle lande. Og det gælder ikke kun euroen. Det er skidt i tilfælde, hvor der må tages hensyn til de nationale forskelle, siger han og tilføjer: »Fælles uniformerede politiske løsninger i EU-regi forudsætter en høj grad af ensartethed med hensyn til den økonomiske struktur og den politiske kultur, som ikke findes i virkeligheden i de enkelte medlemslande.

Det sætter de danske undtagelser i et helt nyt lys. Peter Nedergaard mener ligefrem, at Danmark via undtagelser kan bane vejen for et Fleks-Europa, som i stedet for at fragmentere EU bliver EU's overlevelse.