ARTIKLER


EU skal stoppe abort

Kristne aktivister i 20 lande slår sig sammen
Af Andreas Marckmann og Filip Schwarz Kirkegaard
13. april 2013

Fri abort skal forbydes, og det skal EU sørge for. Sådan lyder det fra den lille danske forening Retten til Liv, som har slået sig sammen med politiske fæller i 20 EU-lande for at samle underskrifter.

Hvis de kan indsamle en million underskrifter fra syv lande – og et bestemt antal fra hvert land – kan de tvinge et emne på Europa-Kommissionens dagsorden. Retten til Liv mener, EU skal gribe ind, fordi det ufødte barns menneskerettigheder bliver krænket ved fri abort.

»Det hele startede sådan set ude af mine hænder, i Bruxelles«, fortæller Ellen Højlund Wibe, der er landssekretær i Retten for Liv. Hun blev kontaktet af en lille gruppe initiativtagere fra bl.a. Polen og Italien.

»Jeg kendte ærligt talt ikke noget til borgerinitiativet, men vi fandt hurtigt ud af, at det var vigtigt at være med her«.

I marts sidste år mødtes over 120 personer fra 21 EU-lande i Bruxelles. Ellen Højlund Wibe var den eneste fra Danmark. Hun gik derfra med en klar besked: Indsaml 9.570 underskrifter i Danmark på et år, efter startskuddet lyder.

For tre uger siden skød Retten til Liv kampagnen i gang. De kom i medierne og fik 800 underskrifter på de første fire dage.

Ellen Højlund Wibe mener, det har været en klar fordel, at der sidder en lille gruppe initiativtagere, hvoraf flere er medlemmer af Europa-Parlamentet.

»Vi har haft nogle koordinatorer, der fandt ud af alle de lavpraktiske ting«.

Men det har også været udfordrende, fordi alle er afhængige af, at de få i midten har styr på tingene. Selvom initiativet blev EU-godkendt i juni, er startskuddet fra initiativtagerne først kommet efter jul. Det betyder, at landene kun har et halvt år til at indsamle en million underskrifter.

»Problemet var nok, at initiativtagerne ikke inden det hele blev sat i værk fik styr på apparatet bag, f.eks. hjemmesiden. Jeg havde lidt dårlig samvittighed over ikke at komme i gang, men det viste sig, at sådan var det i mange lande. Vi ventede«.

Lavpraktisk har Retten til Liv kommunikeret med EU-partnerne på en mail-liste. De har mødtes to gange siden startmødet. Endnu en gang i Bruxelles og en gang i Rom. Her har de blandt andet afholdt workshop i, hvordan man spreder kampagnen på sociale medier.

Ellen Højlund Wibe tror på, Retten til Liv får indsamlet de knap 10.000 danske navne. De samler både ind på nettet og i gaderne, ligesom de planlægger at besøge en kristen påskelejr og bruge deres kristne netværk.

»Jeg er ikke i tvivl om, de findes, men udfordringen er at nå ud til dem. Det kan jo være, vi runder 4000, og så kan det gå død. Der ligger virkelig noget benarbejde hele vejen«.

Tror du også på, at de når målet i de andre lande?

»Vi skal ikke bevæge os ret langt syd for grænsen, før der er forholdsvis mange, der er imod abort. Og det lykkedes for et par år siden at få én million mennesker til at demonstrere mod abort i Madrids gader«. 