ARTIKLER


Afghanistans kvinder kan være nøglen til “Peace One Day”

FN’s fredsdag blev fredag markeret ved en konference, der paradoksalt nok stod i det krigsramte Afghanistans tegn. Med særligt fokus på landets kvinder bragte et tætpakket program deltagerne på en livagtig rejse rundt i et hårdt prøvet land med en hårdt prøvet befolkning.
Af Tanja B. Itenov
25. september 2012

Selvom krigen i Afghanistan langt fra er slut, meldte foredragsholderne på konferencen "Afghanistans kvinder - nøglen til bæredygtig fred?" om spirende håb og om en stærk vilje til fremskridt blandt netop kvinderne i landet.

Udviklingsminister Christian Friis Bach sagde det tydeligt i åbningstalen til konferencen:

»Afghanistan er et af de steder i verden, hvor det er absolut sværest at være kvinde«. Alligevel er der håb, understregede han.

"Peace One Day"
FN-initiativet "Peace One Day" har sikret, at 4,5 mio. afghanske børn er blevet vaccineret mod polio.

Så det var ikke uden grund, at udviklingsminister Christian Friis Bach med en vis højtidelighed åbnede arrangementet på BIBLIOTEKET i det nordvestlige København.

»Danmarks indsats i Afghanistan er en særlig indsats målrettet kvinder, fordi Afghanistans kvinder spiller en aktiv rolle i genopbygningen af samfundet«,  sagde Christian Friis Bach.

Men der er, ifølge ministeren, både udfordringer og fremskridt. Udfordringer i form af vold mod kvinder, tvangsægteskaber og mangel på basal retshjælp ved skilsmisser.

Til fremskridtene hører lægehjælp til 80 pct. af befolkningen, at 40 pct. af landets piger modtager undervisning, og at kvinderne er blevet godt repræsenteret i parlamentet.

Samtidig består landets befolkning af 70 pct. unge mennesker under 25 år, hvoraf mange ifølge Friis Bach også har en uddannelse og et stort ønske om forandring.

Kvinder er dialogskabende
Arrangementets hovedtaler, menneskerettighedsaktivist Orzala Ashraf Nemat, gav stemme til de mange kvindelige aktivister, der betaler en høj pris for fremskridtet.

Som menneskerettighedsaktivist har hun ledet træningsprogrammer, der skal sikre kvinder en central rolle i fredsprocessen.

Kvinder kan ifølge Ashraf Nemat bidrage med en dialogskabende tilgang til fredsprocessen og dermed være med til at skabe bæredygtige løsninger.

»Men i et land med en voldelig historie er der mange, der ofrer deres liv for målet«,  sagde Ashraf Nemat til forsamlingen.

Det er derfor meget væsentligt, at Danmark har valgt at blive i Afghanistan og fokusere på at styrke landets langsigtede behov for udvikling, mener hun.

»Alle ved, hvad menneskerettigheder er, men vi har brug for hjælp til, at de bliver holdbart forankret i samfundet«.

Vi har brug for håb
Et væsentligt element i genopbygningen er ifølge Orzala Ashraf Nemat at bevare håbet for landets mange aktivister.

»Vi forsvarer andres rettigheder, men der er ingen, der forsvarer os«,  sagde hun. Og til en ung afghansk kvinde, der spurgte, hvad hun kan gøre for at hjælpe, svarede Ashraf Nemat:

»Jeg håber at se dig tilbage i Afghanistan. At du og andre unge afghanere vender tilbage med en uddannelse og hjælper med at bygge landet op«.

150 personer deltog i konferencen, der var arrangeret af: Center for Konfliktløsning, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), Esperantoforeningen og Oplysningsforbundet DEO.