ARTIKLER


Rigtige og forkerte terrorister

Efter 11. september 2001 er kampen mod terrorisme blevet et afgørende element i europæisk sikkerhedspolitik. Et vigtigt redskab er lister over terrorister og terrororganisationer.
Af Åge Skovrind
11. februar 2009

Den iranske gruppe Folkets Mujahedin (MKO) øjnede håb, da EF-Domstolen 12. december2006 annullerede beslutningen om optagelse af MKO på listen over terrororganisationer. Ifølge kendelsen havde EU ikke givet en tilstrækkelig begrundelse for sin beslutning. Derfor var den ugyldig.

Men MKO blev ikke fjernet. I stedet blev det i stilhed besluttet under et finansministermøde i slutningen af januar, at MKO bliver på listen.

I Danmark har Folketingets Europaudvalg ved flere lejligheder diskuteret sagen. I marts fik udenrigsministeren en næse for ikke at have inddraget udvalget efter dommen den12. december. I den afgivne beretning hedder det videre, at flertallet (dvs. S, RV, SF og DF) »må tage afstand fra ethvert tilløb til at afgøre konkrete sager ud fra EU’s almene udenrigspolitiske interesser. Optagelse og sletning af EU’s terrorlister må alene ske ud fra ønsket om at registrere organisationer/personer, hvor der foreligger begrundet mistanke om terrorvirksomhed«.

Udenrigspolitisk redskab

Medlem af Europaudvalget, Svend Auken (S) ønsker ikke at tage stilling til, om der faktisk er tilløb til at lade udenrigspolitiske hensyn diktere, hvem der kommer på terrorlisten. Flertallet i udvalget har brugt den formulering, fordi andre har rejst diskussionen, siger han.

»Vi skal ikke stemple en gruppe som terrorister fordi den gør modstand mod et regime som vi har en interesse i at have et godt forhold til. Alle kan se at vi behøver en dialog med Iran, og at Iran er nøglen til en holdbar situation i Irak og Mellemøsten, hvis det overhovedet er muligt, men det skal ikke føre til at grupper, som kæmper med lovlige midler imod det iranske regime, skal sættes på en terrorliste,« siger han.

Europaudvalget tager ikke stilling til om MKO er en terrorgruppe eller ej.

»Det har jeg ikke forudsætninger for at vurdere, og Europaudvalget skal ikke være en overdomstol. Men vi har lov at have det synspunkt, at det ikke må være bekvemmelighedssynspunkter, der definerer terrorlisterne« siger Svend Auken.

»Det rene sludder«

Udenrigsminister Per Stig Møller har afvist kritikken af at EU-landenes regeringer udelukkende beholder MKO på terrorlisten som et kort i forhandlingerne med Teherans præstestyre om Irans omstridte atom-program som »det rene sludder«.

Han ønsker ikke at udtale sig om hvem der fortjener at blive stemplet som terrorister. Afgørelserne herom sker ved hemmelige og enstemmige beslutninger i EU’s Clearing House hvor medlemsstaternes efterretningstjenester er repræsenteret. Virkningen af optagelse på listen kan bl.a. være indrejseforbud og indefrysning af økonomiske midler.

Hemmeligt

En af dem, som holder kritisk øje med terrorlisterne, er Ben Hayes fra borgerretsgruppen Statewatch. Han er ikke i tvivl om at udenrigspolitiske interesser spiller stærkt sammen med beslutningen om at sætte en gruppe på terrorlisten.

»Sagt generelt, så er der ingen tvivl om at det bliver brugt til at tilfredsstille fremmede regeringer. Det er geopolitiske, økonomiske og strategiske interesser, som spiller ind. Ofte er det jo de pågældende regeringer som beder om at få en gruppe stemplet som terrorister,« siger han og nævner som eksempel kurdiske grupper som den tyrkiske regering bekæmper.

Ben Hayes pointerer, at problemet starter på nationalt niveau. EU’s terrorlister bygger nemlig på de lister og beslutninger som er taget i medlemslandene. Men der kan ikke undgå at blive spekulationer fordi terrorstemplingen holdes hemmelig, understreger han:

»Alle medlemslande skal være enige, men vi aner ikke hvilke lande der kræver en gruppe sat på listen. Der er ingen referater af debatten. Ingen ved hvem der foreslår hvad, eller hvilke diskussioner der foregår«.

Sri Lanka

Den 19. maj 2006 blev de Tamilske Tigre (LTTE) føjet til EU’s terrorliste. Tigrene har kæmpet for selvstyre i den nordøstlige del af Sri Lanka i de seneste to årtier. Beslutningen fik umiddelbart konsekvenser for den danske udenrigspolitik og spændte ben for de igangværende mæglingsbestræbelser.

En af kritikerne var svenskeren Ulf Henricsson, afgående chef for den internationale observatørgruppe, som siden 2002 havde overvåget våbenhvilen mellem LTTE og regeringen i Colombo.

»Det var en forkert beslutning. LTTE og regeringen i Colombo indgik våbenhvilen i 2002 som ligeværdige parter. Hvis den ene part pludselig betegnes som en terrororganisation, er det ikke svært at se, at vi løber ind i vanskeligheder, udtalte Henricsson.

De tre EU-lande, Danmark, Sverige og Finland, blev herefter tvunget til at trække deres fredsmæglere tilbage fra Sri Lanka, hvor borgerkrigen er eskaleret dramatisk siden.

Hamas

Også den palæstinensiske organisation Hamas optræder på terrorlisten. Det forhindrede imidlertid ikke Hamas i at vinde valget i det palæstinensiske selvstyre i januar 2006.Det satte EU i et alvorligt dilemma: Hvad stiller man op med en regering, der bygger på en bevægelse, der har begået terrorhandlinger, og som står på EU’s terrorliste, men som er demokratisk valgt, oven i købet i et valg der af alle internationale valgobservatører er betegnet som et mønstereksempel på et frit og fair valg?

EU besluttede at indstille sin direkte økonomiske støtte til den nyvalgte Hamas-ledede palæstinensiske regering. I stedet forsøgte man at kanalisere hjælpen uden om regeringen. Ifølge FN betød det at hjælpen blev leveret mindre effektivt, fordi den blev fordelt på flere modtagere.

Hezbollah

Hezbollah er, ligesom Hamas, både en militærorganisation og et politisk parti. Ved det libanesiske valg i maj-juni 2005 vandt partiet 14 af parlamentets 128 mandater og indtrådte i regeringen. Siden har Hezbollah trukket sig ud og krævet regeringens afgang.

Efter den israelske invasion i Libanon i sommeren 2006 – som officielt var et svar på Hezbollahs tilfangetagelse af en israelsk soldat, krævede den israelske regering Hezbollah sat på EU’s terrorliste. 213 amerikanske Kongres-medlemmer bakkede kravet op. USA har i modsætning til EU stemplet Hezbollah som en terrororganisation.

»I betragtning af den følsomme situation tror jeg ikke, det er noget vi vil gøre noget ved nu,« svarede den finske udenrigsminister i august sidste år.

Dermed bekræftede han indirekte at beslutningen om terrorist eller ej er en politisk afgørelse afhængig af den konkrete situation.

EU's terrorlister

FN's Sikkerhedsråd stemte i 2001 for en resolution som medfører vidtgående forpligtelser for FN's medlemsstater til at bekæmpe terrorisme. Det er op til medlemsstaterne at definere hvilke specifikke personer og organisationer der skal betragtes som terrorister og terrororganisationer. Den nærmere fastlæggelse heraf overlades således til FN's medlemsstater. Den 27. december 2001 fastlagde EU's ministerråd en fælles holdning om regler for EU's terrorlister og satte en række navne på listen. Ændringer af listen foretages med enstemmighed blandt Ministerrådets medlemmer. Listen justeres halvårligt.