ARTIKLER


Græsrødder kræver åbenhed

160 organisationer har dannet en europæisk kampagne for mere lys på lobbyismen og mindre magt til erhvervslivet.
Af Kenneth Haar
11. februar 2009

I juli 2005, kun få måneder efter EU-kommissær Siim Kallas lancerede ideen om et åbenheds-initiativ om blandt andet regler for lobbyvirksomhed, dannede europæiske græsrødder netværket ALTER-EU. Det står for Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (Alliancen for lobbyisme-regler om åbenhed og etik).

Med i koalitionen er blandt andet det Europæiske Journalistforbund. Formanden Marc Gruber forklarer:

»Vi har 1.200 journalister akkrediteret hos EU-Kommissionen og har vores hovedkontor i Bruxelles, som har den største koncentration af journalister i Europa. Vi lever af at kunne få adgang til oplysninger og dokumenter, men systemet her er meget forskelligt i forhold til Washington, både med hensyn til at få informationer og gennemsigtigheden i institutionernes fungeren.

ALTER-EU er åben for alle som kan tilslutte sig grundlaget og har tre overordnede krav:

- lovpligtig åbenhed om lobbyaktiviteter

- etiske regler for lobbyister som kan håndhæves (for eksempel forbud mod at ansætte embedsmænd eller deres familiemedlemmer til lobbyformål)

- et bedre adfærdskodeks for embedsmænd i EU-Kommissionen.

Mangler troværdighed

Den vigtigste aktivitet hidtil for den lobbykritiske koalition har været at bidrage til den officielle høringsfase for åbenhedsinitiativet og stå i løbende kontakt med EU-kommissionen, især med kommissær Siim Kallas.

»Lige nu arbejder vi meget med Kommissionens forslag om et register over lobbyister. Det vigtigste er at registeret skal være obligatorisk, at det skal indeholde navne på lobbyvirksomhedens klienter og angive de beløb, der betales for lobbyarbejdet,« siger Marc Gruber.

En anden sag som bekymrer ALTER-EU, er den mængde af ekspertgrupper som bistår Kommissionen. Først for få år siden blev det offentligt hvilke grupper der eksisterer, men ikke hvem der sidder i dem. Jo mere kendskab til personsammensætningen, jo mere viser det sig at eksperterne ikke er uafhængige, mener Marc Gruber.

»I mange komiteer vedrørende industri-, miljø- og energipolitik sidder der folk som også arbejder for industrivirksomheder og kemikoncerner. De har problemer med troværdigheden. Vi er ikke imod ekspertise, men vi anfægter mangelen på troværdighed.«

Prisen for »værste lobbyist«

I alt har 160 græsrodsbevægelser, borgergrupper, fagforeninger og akademikere tilsluttet sig ALTER-EU med en underskrift på den grundlæggende erklæring. Sekretariatsopgaver og finansiering deles mellem de seks organisationer som er repræsenteret i styregruppen. For tiden er det Greenpeace, Friends of the Earth, Corporate Europe Observatory, Lobby Control, Spinwatch og det Europæiske Journalistforbund. Fra Danmark har kun ATTAC skrevet under.

Ud over at blande sig i debatten om lobbyisme i EU og forsøge at påvirke et kommende regelsæt har ALTER-EU organiseret en række konferencer og workshops i Bruxelles og andre steder i Europa for sine medlemsorganisationer og andre interesserede.

Nogle af medlemsorganisationerne er også begyndt at uddele en pris til årets »værste lobbyist«. I december 2007 blev prisen delt mellem de tyske bilproducenter BMW, Porsche og Daimler på grund af deres reaktion på Kommissionens forslag om CO2-grænser for bilernes udstødning. Ifølge Erik Wesselius fra tænketanken Corporate Europe gik de tre tyske producenter ud med en »lobbykampagne præget af misinformation og skræmmebilleder. Beslutningstagerne blev manipuleret med kraftige overdrivelser om fabrikslukninger og store overdrivelser om nedlæggelse af arbejdspladser.«

6.600 personer deltog i afstemningen via internettet.

Anerkendt af Kommissionen – og lobbyisterne

NOTAT spurgte Marc Gruber om ALTER-EU har været en succes.

»Ikke nok. Det er derfor vi stadig har en kampagne,« svarer han.

»Men det er opmuntrende at vi har formået at samle så mange forskellige organisationer. ALTER-EU er blevet anerkendt af Kommissionen som en legitim og seriøs, ja næsten magtfuld instans. Og også af lobbyisterne. Vores synspunkter giver genlyd i den offentlige debat.«

Men i forhold til målet om større åbenhed er han langt fra tilfreds:

»Så længe lobbyisterne kan gøre hvad de vil, har vi en opgave. En stor del af den politiske aktivitet er fortsat skjult for offentligheden.«

Har I haft nogen indflydelse overhovedet?

»Vi har uden tvivl haft en indflydelse, men det er vi ikke de eneste der har. Kommissionens forslag er stadig til debat, så vi har til gode at se hvor meget vi i sidste ende kommer til at påvirke nye regler.«

En perfekt verden

ALTER-EU angriber i sit grundlag erhvervslivet for at blokere for sociale fremskridt i EU. Marc Gruber uddyber:

»EU's institutioner er af politiske grunde tættere på erhvervslivet end på borgerne og forbrugergrupperne. Det hænger sammen med EU's historie, opbygningen af et indre marked med fri bevægelighed for varer og kapital. Man kan sige at vi forsøger at afbalancere denne skævhed og ønsker at få en større social og miljømæssig dimension ind i beslutningerne.«

Ofte fremhæves den detaljerede lobbylovgivning i USA som en model for EU. Men den har ikke forhindret lobbyisterne i at rode sig ud i skandaler om korruption og bestikkelse?

»Det er to helt forskellige ting som man fejlagtigt blander sammen« understreger Marc Gruber.

»Lobbyarbejde har ikke noget at gøre med korruption. Vi er ikke imod lobbyisme. Problemet er at der ikke er nogen åbenhed omkring det, og derfor skal vi have nogle regler.

»Men det vil ikke forhindre enkeltpersoner i at være korrupte. Vi påstår ikke at åbenhed om lobbyismen vil skabe en perfekt verden.«

Citat fra grundlaget:

Den enorme indflydelse, som erhvervslivet har, underminerer demokratiet, og fører alt for ofte til, at vigtig lovgivning om beskyttelse på det sociale område, miljøområdet, eller forbrugerområdet, bliver forsinket, svækket eller blokeret. Som det første skridt mod at løse disse problemer, bør Kommissionen tage målrettede initiativer til at forbedre åbenheden omkring lobbyisme, og sikre, at ingen erhvervsgrupper får privilegeret adgang og indflydelse på politiklægning i EU.

Fra ALTER-EU's grundlag. Læs mere på alter-eu.org