ARTIKLER


Udplyndringen af Afrika fortsætter

Ny bog om Afrikas økonomi ser årsagen til forarmelsen af kontinentet i de rige landes udbytning og de korrupte eliter.
Af Erling Böttcher og Åge Skovrind
21. september 2007

Hvorfor er Afrika stadig så fattig? Er det, dybest set, fordi Afrikas økonomi ikke er vokset? Er løsningen et forstærket samarbejde mellem private og det offentlige om at skabe et bedre investeringsklima, og en bedre regeringsførelse? Det mente Tony Blair i sin Afrikarapport i marts 2005. Eller er den grundlæggende årsag til Afrikas fattigdom at kontinentets økonomi og samfund er ødelagt af den internationale kapital og af lokale eliter som ofte er holdt oppe af udenlandske magter?

Den sydafrikanske økonomiprofessor Patrick Bond stiller spørgsmålet i indledningen til sin seneste bog om det afrikanske kontinent. Og der er ikke tvivl om hvad han selv mener. Der er brug for et fundamentalt opgør med den internationale kapitals kvælertag på Afrika, der er brug for et helt andet økonomisk system. I bogen gennemgår Bond detaljeret hvordan Afrikas fattigdom ikke kun er et resultat af historiske onder som slaveri, kolonialistisk udbytning og superprofitter, men at denne proces er fortsat frem til i dag i udvidet form via gældsfælden og korrupte magthavere.

Blandt andet diskuterer Bond den fortsatte gældskrise, de ulige og unfair handels- og investeringsrelationer, Verdensbankens og den Internationale Valutafonds rolle og Kinas voksende indflydelse. Bond argumenterer for, at handels€libe€ra€liseringer er en vigtig årsag til fattigdommen i Afrika, og at den afrikanske elites iver for at fjerne beskyttelsestold har smadret landenes spæde industri, ud over at staten har fået færre indtægter.

»Looting Africa« slutter med en vurdering af to fremherskende bud på hvordan man kan bekæmpe Afrikas forarmelse. I modsætning til initiativer som »Make Poverty History« og »Live 8« ser Bond perspektiver i radikale græsrodsbevægelser i det civile samfund. Hvordan bevægelser som World Social Forum og andre græsrodsaktiviteter kan udvikle (sig til) et egentligt samfundsmæssigt alternativ kommer Patrick Bond dog ikke med et overbevisende svar på. Ikke desto mindre er hans bog en sand guldgrube af fakta, argumenter og analyser.

Patrick Bond: »Looting Africa, Economics of Exploation«, Zed Books (2006), 172 sider. Pris ca. 20 dollars på amazon.com.