ARTIKLER


Talrige lobbyister i EU's fødevareagentur

Industriens folk sidder selv med i det rådgivende EU-organ, som har sagt god for alle hidtidige gmo-ansøgninger.
Af Michael Voss
24. marts 2006

Professor Mike Gasson fra Storbritannien er en af de 21 videnskabsfolk, som vurderer, hvilken risiko der kan være forbundet med genmodificeret majs, roer, eller raps, når Monsanto eller Syngenta søger om tilladelse til at plante dem på markerne eller sælge dem i butikkerne i EU. Men Mike Gasson er også konsulent for en bioteknologisk virksomhed og har aktier i en anden.

Danisco i panelet

Sammen med de tyve andre videnskabsfolk indgår Gasson i et gmo-panel under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA efter den engelske forkortelse).

EFSA skal bistå EU-Kommissionen med uafhængig rådgivning om alle sider af fødevaresikkerheden.

Men Mike Gasson er også konsulent for Danisco Venture, en del af den danske Danisco-koncern. Danisco Venture investerer i bioteknologiske selskaber, og Danisco har sammen med Monsanto indsendt ansøgninger til EU om godkendelse af gmo-produkter.

Desuden har professor Gasson aktier i firmaet Novacta, der beskæftiger sig med medicinalvarer og bioteknologi.

Det er den internationale miljøorganisation Friends of the Earth, der har fremlagt oplysningerne. Organisationen oplyser også, at en række andre paneldeltagere har deltaget i propaganda-aktiviteter for gmo-industrien.

Bestyrelsen afviser

Friends of the Earth mener, at disse forbindelser kan være en af forklaringerne på, at EFSA's gmo-panel har sagt god for samtlige de gmo-ansøgninger, det har skullet tage stilling til.

I et åbent brev har EFSA's bestyrelse afvist kritikken fra miljøorganisationen. Blandt de 14 bestyrelsesmedlemmer i EFSA er der to formænd for nationale landbrugsråd og tre fra fødevareindustrien. Til gengæld er der kun ét bestyrelsesmedlem med baggrund på forbrugersiden.


EU's risikovurdering overladt til lobbyister Når Monsanto eller en anden bioteknologisk koncern ønsker at sælge fødevarer med genmodificeret indhold eller at så gmo-planter på markerne i EU, indleverer de en ansøgning, der ender i Kommissionen. Kommissionen sender derefter ansøgningen til gmo-panelet under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA – som omtalt i den følgende artikel). Dette panel gennemgår materialerne og afleverer en vurdering af, om der er nogen risiko for miljø og sundhed ved at slippe gmo-produktet løs.

I dette panel sidder i alt 21 videnskabsfolk, og adskillige af dem er knyttet til den bioteknologiske industri, fremgår det af et større undersøgelsesarbejde, som miljøorganisationen Friends of the Earth (i Danmark: NOAH) har gennemført.

GMO-propaganda

Som omtalt på forsiden er en af panelets medlemmer, Mike Gasson, konsulent for et firma, der investerer i bioteknologi, og har aktier i et andet.

Men der er også andre forbindelser. To tyske medlemmer af panelet har deltaget i en af gmo-industriens propagandavideoer, og en spansk professor fra panelet stod i spidsen for kongres om plantebiologi, der var sponsoreret af Monsanto, Bayer og DuPont.

Også i andre forbindelser har paneldeltagerne været engageret i at promovere genteknologien. Flere af dem, inklusiv panelets formand, Harry Kuiper, deltog sammen med ansatte fra Monsanto, Bayer Crop Science og Syngenta, i et projekt, der skulle "lette introduktionen af gmo'er i Europa og på den måde gøre europæisk industri konkurrencedygtig."

Projektet, der hed ENTRANSFOOD, var sponsoreret af EU-Kommissionen.

Endelig er tre af panelets deltagere involveret i the Public Research and Regulation Initiative (PRRI), der er baseret i Holland. PRRI er et initiativ, hvis erklærede formål er at samle offentligt ansatte forskere m.m., der er engagerede i udviklingen af bioteknologi.

Et af initiativets formål er at vise, at det ikke kun er de store multinationale selskaber, men også offentligt ansatte, der ønsker at udvikle bioteknologien. På deres hjemmeside kan man bl.a. læse en benhård kritik af den internationale aftale om handel med gmo'er – Cartagena-protokollen - som regnes for alt for begrænsende.

Ifølge FoE får PRRI økonomisk støtte fra gmo-industrien.

OK hver gang

For miljøfolkene i Friends of the Earth er det bekymrende, at panelet, som skal give uafhængige vurderinger, er så tæt knyttet til gmo-industrien. De ser her en mulig forklaring på, at panelet ikke har fundet problemer ved et eneste af de gmo-produkter, de har fået til vurdering. Tværtimod er deres rapporter blevet brugt af Kommissionen som grundlag for at tillade, at disse gmo-produkter og -planter får adgang til EU.

I et svar til FoE afviser EFSA's bestyrelse pure, at der er nogle problemer i panelets arbejde. De konkrete forbindelser bliver ikke benægtet, men bestyrelsesformand Stuart Sloach forklarer, at "ingen medlemmer af panelet har modtaget personlig betaling fra en gmo-relateret industri efter at de indtrådte i panelet."

Han insisterer på, at paneldeltagerne handler uafhængigt af indflydelse udefra.

Læs mere om EFSA' bestyrelse i den følgende artikel.

Friends of the Earth's rapport om EFSA's gmo-panel:

http://www.foeeurope.org/GMOs/publications/EFSAreport.pdf


Unilever og Landbrugsråd styrer fødevaresikkerhed

Agenturet skal kontrollere fødevaresikkerheden i Europa. Men bestyrelsen er proppet med repræsentanter for det landbrug og den handel og industri, de skal kontrollere. Kun én forbrugerrepræsentant er sluppet igennem til bestyrelsen for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed, ofte kaldet fødevareagenturet eller EFSA efter dets engelske forkortelse.

Uafhængigheden vigtig

Etableringen af EFSA blev besluttet i december 2002 efter to års intense forhandlinger. »Det var især udbruddet af kogalskab i Storbritannien, der viste, at en central europæisk instans var nødvendig. På det tidspunkt vidste ingen, hvor på kontinentet der var køer fra Storbritannien, som kunne være smittet,« fortæller Niels Busk, Venstre og landbrugskoordinator for den liberale gruppe i Europa-parlamentet.

Op til den endelige beslutning var der intense forhandlinger mellem Kommissionen, Parlamentet og Ministerrådet om, hvordan EFSA skulle opbygges.

»Både Ministerrådet og Europa-parlamentet lagde stor vægt på, at EFSA blev selvstændig og uafhængigt af Kommissionen,« forklarer chefen for Fødevarestyrelsens internationale sekretariat, Knud Østergaard, der forhandlede for den danske regering.

Flest erhvervsorganisationer

i Bruxelles Et af stridspunkterne var sammensætningen af bestyrelsen. I den endelige version får Kommissionen lov at udarbejde en liste over mulige bestyrelseskandidater, hvorefter Rådet og Parlamentet i samarbejde udpeger de 14. En fremgangsmåde, som gav Kommissionen mindre indflydelse, end den havde tænkt sig. De tre EU-instanser var også uenige om balancen mellem forbruger- og erhvervsorganisationer. Knud Østergaard forklarer det således: ªKommissionen vil gerne have interesseorganisationerne repræsenteret i sådan en bestyrelse af den omhandlede art, og der er ikke noget usædvanligt i at der er flere erhvervsorganisationer repræsenteret end forbrugerorganisationer. Der er ganske enkelt flere overordnede erhvervsorganisationer end forbrugerorganisationer i Bruxelles (ligesom i Danmark).´ Det endte med en ulden formulering om, at "fire medlemmer skal have en baggrund i organisationer, der repræsenterer forbrugere og andre interesser i fødevarekæden."

Svag forbrugertilstedeværelse

Da den første bestyrelse var udpeget, viste det sig, at forbrugerne var meget svagt repræsenteret. Til gengæld havde handel, industri og landbrug klaret sig fint.

Ud over syv statsembedsmænd og universitetsfolk består bestyrelsen af:

  • Formanden for Landbrugsrådet i Danmark, Peter Gæmelke.
  • Formanden for Landbrugsrådet i Portugal, Jo'o Pedro Machado.
  • En vicepræsident fra fødevarekoncernen, Unilever, Bart Sangster, Holland.
  • En direktør fra fødevarehandelskæden, Carrefour, Roland Vaxelairé, Belgien.
  • Generaldirektøren for den tyske fødevareindustris brancheorganisation, Matthias Horst.
  • Formanden for det britiske forbrugerråd, Deirdre Hutton.

Desuden er EU-kommissæren for sundhed og forbrugerbeskyttelse medlem af bestyrelsen.

»Fra parlamentets side ville vi godt have sikret flere bestyrelsesmedlemmer fra forbrugerorganisationer. Jeg havde også gerne set repræsentanter for fagforeningerne i fødevarebranchen. men det var en kabale med mange interesser, som skulle falde på plads. Jeg arbejdede hårdt på at sikre Peter Gæmelke en plads,« fortæller Niels Busk.

Ingen problem

Venstres Europa-parlamentsmedlem ser ikke noget problem i erhvervslivets markante tilstedeværelse i bestyrelsen.

»Jeg har siddet i mange bestyrelser. Derfor ved jeg, at det ikke er antallet, der er afgørende. …en person, der argumenterer dygtigt, kan have lige så stor indflydelse som fem andre.«

Heller ikke Forbrugerrådet er bekymret over bestyrelsens sammensætning:

»Vores overordnede indtryk af EFSA er, at det leverer kompetente og uafhængige videnskabelige vurderinger. Vi har ikke eksempler på, at bestyrelsen blander sig i det videnskabelige arbejde, men i det øjeblik der skal prioriteres mellem forskellige opgaver, kan den skæve sammensætning få en negativ betydning,´ siger Gitte Groes fra Forbrugerrådet.

Den Europæiske Fødevare-sikkerhedsmyndighed (EFSA): http://www.efsa.eu.int/index_en.html