ARTIKLER


De forsinkede dieselfiltre

EU vil nu gennemtvinge brug af filtre i dieselbiler, så man kan standse forureningen med partikler. Det burde være sket for længe siden.
Af Sven Skovmand
16. januar 2006

Som man kan læse på side 2 har EU-kommissionen nu fremsat et forslag om at nye dieselbiler fra 2008 skal være udstyret med filtre, som i praksis kan fjerne de partikler der i dag sendes ud med udstødningen.

Et godt og fornuftigt initiativ der vil gøre luften i byen renere og renere – i takt med at gamle dieselbiler udskiftes med nye. Det kommer blot alt for sent.

Allerede i 2001 citerede de danske medier en artikel i Ugeskrift for Læger, der fortalte at udslippet af partikler fra lastbiler hvert år var en medvirkende årsag til 3.400 dødsfald i Danmark.

Partiklerne var altså ikke efter artiklens mening den eneste årsag til disse dødsfald. Tallet var dog så højt at det burde have alarmeret politikerne og fået dem til at kræve indførsel af filtre, der kunne standse denne forurening af byernes luft.

Men som så ofte før bremsede EU for en indsats for et bedre miljø. Danmark kan ikke på egen hånd stille skrappere krav til produkter end de øvrige EU-lande. Kun en fælles EU-lov kan løse problemet.

Denne lov ser det nu ud til at vi får. Men det har taget urimelig lang tid at nå så vidt. Fordi EU altid ønsker at sikre sig at de store EU-virksomheder er indforstået med hvad EU foretager sig. Og disse virksomheder har ingen hastværk, når der er tale om foranstaltninger der vil koste dem penge.

Nu har disse virksomheder altså sagt ja til loven. Men der er grund til at bemærke at filtrene efter Kommissionens forslag kun skal holde til 160.000 kilometers kørsel – svarende til omkring halvdelen af bilernes levetid. Efter den tid skal bilerne tilsyneladende kunne svine lige så meget, som de gør i dag.

Og så er der folk der siger at EU-medlemskabet er godt for miljøet!