ARTIKLER


Aktuel EU-kommentar: EU's tåbelige terroristpolitik

EU handler tåbeligt ved at erklære de tamilske tigre for terrorister. Det undergraver Norges bestræbelser på at skabe fred. Og det viser, hvor uheldigt det er, at EU bestemmer vores udenrigspolitik.
Af Sven Skovmand
1. juni 2006

Så har EU gjort det igen. Erklæret at en organisation er terroristisk uden tilsyneladende at skænke det en tanke, hvad virkningen bliver.

Det er ubestrideligt at de tamilske tigre på Sri Lanka er en terrroristorganisation. Men deraf følger ikke at det er hverken hensigtsmæssigt eller rimeligt at EU indleder en boykot imod dem og indefryser deres tilgodehavender.

Det er utænkeligt at EU's boykot vil få de tamilske tigre til at blive mere fredsommelige, tværtimod. Det viser al erfaring. Samtidig er beslutningen et helt urimeligt skulderklap til Sri Lankas præsident, Mahinda Rajapakse, der går ind for en hård kurs over for tamilerne og dermed har et stort medansvar for at den indgåede våbenhvile i 2002 reelt er brudt sammen.

Ved så ensidigt at tage parti for den ene part i striden er EU med til at forhindre at man opnår den fredelige løsning af problemerne, som norske udsendinge fortsat kæmper for at nå. De ser nu deres arbejde undergravet af EU.

Ifølge EUobserver.com har både Danmark, Sverige og Finland udtrykt betænkelighed ved EU's beslutning. Men ingen af landene har åbenbart optrådt med en sådan beslutsomhed at de har kunnet forhindre den.

Det viser endnu engang, hvor uheldigt det er for freden i verden at de tre nordiske lande er medlemmer af EU. For kunne man tænke sig at de tre lande ville gå ind for en boykot af de tamilske tigre, hvis de stod uden for EU? Naturligvis ikke. Hvis vi stod uden for EU, ville vi også kunne få en helt fri og åben debat om, hvad der kan gøres i Sri Lanka – en debat, der ville kunne føre til et langt mere nuanceret syn på stridens parter end det, EU har handlet ud fra.

Men sådan er det ikke gået. Vi har pantsat vores udenrigspolitik til EU. Og dÈr har den det skidt.