ARTIKLER


Regeringen udspørges om forsker-uafhængighed

Enhedslisten stiller ni spørgsmål til familie- og forbrugerministeren om EU-eksperternes bindinger til den industri de skal kontrollere.
Af Michael Voss
5. september 2005

»Hvis båndene mellem videnskabsfolk og industri er tætte, kan man ikke udelukke at vurderingerne af risikoen ved GMO-produkterne bliver farvede. Det sår tvivl om deres værdi, og det giver os ringe muligheder for at vurdere resultaterne fra EU's GMO-panel.« siger Enhedslistens fødevareordfører Per Clausen i en kommentar til NOTAT's artikler.

I sidste nummer beskrev vi hvordan flere af de videnskabsfolk, der vurderer problemerne ved genmodificerede planter og fødevarer for EU, har nære forbindelser til gmo-virksomheder.

Eksperterne indgår i et panel ved Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA). NOTAT kunne også oplyse at fødevareindustrien og landbrugserhvervet sidder på fem bestyrelsesposter i EFSA, mens forbrugerne kun har én plads.

NOTAT's artikler har fået Per Clausen til at stille ni spørgsmål til fødevareministeren. Han spørger bl.a., om de danske myndigheder er blevet oplyst om de kommercielle interesser hos videnskabsfolkene i EFSA's GMO-panel.

»Jeg er også alvorligt bange for at bestyrelsen er for ukritisk, og vi bør fra dansk side arbejde på at det ændrer sig,« siger Per Clausen.