ARTIKLER


Konvent og udenrigspolitik på dagsordnen

Om en uge står den græske halvø Chalkidiki i topmødets tegn. På dagsordnen er Konventets udspil til en ny EU forfatning og EU’s udenrigs politik.


Af Bettina Berg
26. juni 2003

Der er dømt sol og sommer, når EU’s stats- og regeringslederne samt udenrigsministre mødes til topmøde i det nordlige Grækenland næste torsdag til lørdag.


Øverst på dagsordnen står præsentationen af Konventets forslag til en ny forfatning for EU. Efter halvandet års arbejde skal Konventets formand, Valéry Giscard d’Estaing, præsentere, hvad de 210 medlemmer og suppleanter af Konventet og Præsidiet er blevet enige om. Derefter skal regeringslederne diskutere indholdet, for at rydde de værste hurdler af vejen for den kommende regeringskonference.

Udenrigspolitik
Et andet vigtigt punkt på dagsordnen er EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik. Politikken viste, hvad den ikke duede til i forbindelse med Irak-krigen, som splittede EU’s medlemsstater. Nu skal der gøres en ekstra indsats for at skabe et mere stabilt EU, når det gælder det udenrigspolitiske.


Under et ministerrådsmøde i Grækenland i maj fik EU’s udenrigspolitiske repræsentant, Javier Solana, til opgave at se på EU’s nye sikkerhedsopgaver og at fremlægge sine overvejelser senest til topmødet. Et specielt fokus er sat på slyngelstater og masseødelæggelsesvåben.


Asyl- og flygtninge politik skal også behandles på topmødet. Der er flere forslag på bordet om blandt andet en fælles EU- asylsøger database og oprettelse af flygtningelejre i nærheden af flygtningenes eget nærområde.


Også EU’s rolle på Balkan er på dagsordnen, blandt andet det ømfindtlige spørgsmål om Kosovas fremtid. Et spørgsmål, der nok er blevet aktualiseret af de tre etniske mord, som har fundet sted i området i løbet af den sidste uges tid.


Endelig skal Lissabon strategien diskuteres. Strategien er fokuseret på beskæftigelsen i EU – og trænger efterhånden nok til at få et par ord med på vejen.