MAGASINER


Valgets store spørgsmål - del 2

Maj 2014

Når det kommer til EU, kan det være farligt at begive sig ud i at stille spørgsmål, der kun kan besvares med et ja eller et nej. Det klinger lidt af den store beslutning, som blev truffet i 1972, men som alligevel har fået lov at dominere debatten i årtier. De færreste ønsker mere benzin på det bål.

Men tænker man lidt over formuleringen, kan ja/nej-spørgsmål faktisk være ganske frugtbare. For eksempel, når man vil have tøvende politikere til at forholde sig til konkrete, politiske problemstillinger. 

Det er derfor, NOTAT har valgt at stille de otte spidskandidater til EU-parlamentsvalget 16 store ja/nej-spørgsmål. Deres svar er blevet til to temaudgivelser, hvoraf dette er det sidste.

I dette nummer bliver vi klogere på politikernes holdning til alt fra finanspolitik, bankregulering og skattely til fri bevægelighed, sociale rettigheder og arbejdsmarkedspolitik.

Du kan også læse en analyse af den danske Europapolitik, som tilsyneladende er i opbrud, om Italiens nye premierminister Renzi - også kendt som "ophuggeren" fra Firenze, og om vinderen af årets valgplakatkonkurrence. God læselyst!

 


Leder: Et spørgsmål om at stille de rigtige spørgsmål

Kun SF vil acceptere større indblanding i finanspolitikken

Bankopdeling skiller vandene

SF alene for dansk tilslutning til EU-finansskat

Uenighed om selskabsskat bør fastsættes i EU

Skattely-lande skal sættes under pres

Den frie bevægelighed sejrer

Sociale rettigheder deler vandene

EU skal ikke lovfæste mindsteløn

Opbrud i Europapolitikken

Et nyt og mere kritisk Parlament

"Verdens mest åbne forhandlinger"

"Ophuggeren" fra Firenze

Italiens historie

Skovmands notater

En plakat, der skal rykke ved folk