MAGASINER


Hvad tænker tyskerne om Europa?

September 2012

I dette nummer af NOTAT kigger vi nærmere på Tyskland. Vi stiller skarpt på, hvordan tyskerne opfatter Europa og sin egen rolle heri. 

Økonom Jesper Jespersen påpeger i bladet, at euroen var en fejlkonstruktion - den har medført, at Tyskland i dag er blevet mere dominerende end nogensinde.

Er EU ved at blive et "Tyskland med noget udenom?"

Redaktionen ønsker god læselyst.


Leder: Tyskland i centrum

Angela Merkel og Europa

Jesper Jespersen: Al magt til Tyskland

Unge tyskere: Mere Europa er vejen frem

Mens vi venter på Karlsruhe

Ordoliberalisme

Mehr Demokratie, tak!

Skovmands notater

Habermas

Mod Den Europæiske Republik

Fodbold, flag og tyskhed