MAGASINER


Har vi brug for suverænitet eller solidaritet i Europa?

Juli 2012

12. juni afsagde Østre Landsret en dom om Lissabon-traktaten vedrørende den måde, suverænitetsafgivelse skal fortolkes på.

Dommen lægger op til, at der nu må sættes mere eller mindre præcise kriterier op for, hvornår en ændring i EU's opbygning - altså en traktatændring eller en ændret tolkning af traktaterne - skal fremkalde folkeafstemning.

Vi sætter i det nye nummer af NOTAT fokus på dommen i Østre Landsret, der lægger op til "mere demokrati" og "flere folkeafstemninger" - om end på en ganske godt skjult facon - i en tid, hvor tendensen ellers går i retningen af mere Union.

Vi belyser det underliggende spørgsmål: Har vi brug for suverænitet eller solidaritet i Europa?

 

 


Leder: Folkeafstemning?

Kommentar: Solidaritet og krise

Euroen stopper aldrig

Møntunioner går ned

Lissabon-traktaten var ikke tungtvejende nok

Hovedpunkterne i dommen

Et spændende nederlag

Tvivlen om EU og Grundloven - historisk set

Kommentar: Når EU ender i retten

Skovmands notater

Udvandet fiskerireform

Bør læses frisk fra trykpressen

Så tysk er den italienske bankchef