MAGASINER


Alternativer

Juni 2012

Juni måneds NOTAT stiller skarpt på alternativerne til den dominerende krisepolitik i EU. 

Europa kommer til at stå højere og højere på den nationale dagsorden i EU's medlemslande, simpelthen fordi krisen er fælles.

Samtidig sukker mennesker i store dele af Europa efter alternativer til "den tyske løsning", der senest har fået form af Finanspagten.

Derfor handler NOTAT's juninummer netop om alternativerne.

Med andre ord: Vi tager et konstruktivt kig på de andre mulige løsninger.

NOTAT fremlægger en lang række forslag fra alternative europæiske tænkere, økonomer og græsrødder. Nummeret tager delvis afsæt i konferencen "EU in crisis", som blev afholdt i Bruxelles i maj.

Læs bl.a. interviews med Susan George og Christen Sørensen, indlæg af Thomas Wallgren og en gennemgang af visionerne for fremtidens EU hos økonomerne i EuroMemo-gruppen.

 


Leder: Plan B

Styr finanspagten demokratisk!

Mellem vrede og vision

Lad os forestille os alternativerne

Et 5 gange så stort EU-budget

Mit Europa

Tankens magt

Vi har brug for en europæisk kickstart

Sådan kommer vi ud af krisen - sammen

Vejen ud af krisen

Lad de svage lande træde ud af euroen

6 sten på vejen til vækst