MAGASINER


NOTAT om asyl og indvandring

Juni 2008

I dette nummer af NOTAT ser vi nærmere på udviklingen i den Europæiske Union under de fire vigtige paragraffer som bærer overskrifterne "den fælles politik for grænsekontrol", "den fælles asylpolitik", "den fælles indvandringspolitik", samt paragraffen om "solidaritet og ansvarsfordeling".

Med Lissabon-traktaten kommer der nye regler så beslutninger om den legale indvandring kan træffes med flertalsafgørelser. Hvad skal der ske? Hvad er egentlig indholdet i en fælles politik for grænsekontrol, asyl og indvandring?

God læse lyst!


Artikler:

Leder: En sag for Unionen?

De åbne grænser - og den lukkede

Europæisk asylsystem er uretfærdigt

Højere standarder, mere solidaritet

Stop udsendelse til Grækenland

Udlændinge strømmer til Danmark

Her har Danmark andre regler

Ja eller nej til forbehold?

500 bevæbnede paskontrollører

Ghadaffi skal vogte grænsen i Sahara

Skræmmekampagner i Afrika

Blåt kort til de kloge, rødt til de fattige

U-landene mister deres læger

Kommentar: Brain drain

Kommentar: Brain gain

»Skammens direktiv« splitter EU

Illegale olivenplukkere kræver rettigheder

Ingen amnesti i Frankrig

Nej tak til EU-sanktioner mod ulovlig arbejdskraft

 

Bestil abonnement