ARTIKLER


5 skarpe til Jeppe Kofod

Valgt ind i Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne (S&D-gruppen) og bl.a. medlem af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål.


Af Anders Høeg Lammers
22. februar 2016

Jeppe Kofod, hvad har EU gjort rigtigt siden finanskrisen i 2008?

EU har strammet voldsomt op på reguleringen af den finanssektor, der skabte krisen. Det gælder banker, låntyper og risikobetonede produkter, hvor nogle er gjort ulovlige, mens andre er blevet reguleret kraftigt. Derudover er der sat fokus på ungdomsarbejdsløsheden, ECB er begyndt at føre en lempeligere pengepolitik, og vi har fået Juncker-planen på 315 milliarder euro til job- og vækstskabelse.

Alligevel har vi stadig høj arbejdsløshed og lav vækst. Hvad er gået galt?

Mange af de reformer, man har lavet, har været nedskæringer af offentlige sektorer. Der har EU-landene svigtet ved at spare for meget og investere for lidt i uddannelse, forskning og grøn omstilling. Det lider vi stadig under i dag.

De reformer er ofte gennemtrumfet af ”Trojkaen” – IMF, Kommissionen og ECB. Er det der, problemet ligger?

Ja, delvist. De sidste tre kommissioner har haft en borgerlig slagside og kommissionsformand. De har foretrukket sparepolitik og ikke set på de sociale og økonomiske konsekvenser for samfundet. Men reformer kan jo også handle om at sikre strukturer, der får folk i arbejde frem for rene besparelser. Der har Trojkaen simpelthen dræbt væksten.

Er EU gået langt nok i reguleringen af den finansielle sektor?

Ikke endnu nej. Det er stadig for let at spekulere uden konsekvenser. Problemet er ikke for meget marked, men for lidt lovgivning til at sikre, at markedet bliver samfundets tjener.

Er bankunionen et skridt i den rigtige retning?

Ja, en bankunion med et bedre tilsyn, hvor bankerne selv betaler, hvis det går galt, er et vigtigt skridt. Men den fond, der er lavet til formålet, er ikke stor nok, så regningen kan stadig ende hos os. Det er ikke retfærdigt.