ARTIKLER


Vi kan godt ophæve fastkurspolitikken

Lige siden euroen blev indført, har de danske politikere og Nationalbanken fastholdt, at den danske krones værdi skal være uændret i forhold til euroen, skønt under en tredjedel af vores eksport går til euro-landene.


Af Sven Skovmand
27. februar 2015

Denne holdning giver problemer i øjeblikket, fordi spekulanter mener, at kronen bør have en højere værdi end i dag. Det har fået Nationalbanken til at sænke renten, så den nu er negativ. Det har skabt problemer for bankerne og den økonomiske politik.

Nu foreslår professor Thomas Barnebeck Andersen, Syddansk Universitet, at man overvejer at ændre denne politik – i hvert fald hvis man ikke har som mål at være med i euroen. Det sker i en artikel i Berlingske 10.2.2015 »Professor: Fastkurspolitik har skadet os«.

Han påpeger, at fastkurspolitikken i hvert fald i 2006 og 2008 var til stor skade for den danske økonomi, fordi vi på grund af fastkurspolitikken var tvunget til at holde en alt for lav rente.

I euro-området havde det mening at have en lav rente, fordi man ønskede at styrke beskæftigelsen. Men i Danmark førte den lave rente til, at vi fik skabt en boligboble, der har været en vigtig årsag til den meget lange og dybe nedtur for dansk økonomi.

Vi ville have været langt bedre stillet, hvis vi som Sverige havde haft en flydende valutakurs, siger Thomas Barnebeck Andersen.
Det ville have gjort det muligt at stramme pengepolitikken og sætte renten op.

Også i 2008 gav fastkurspolitikken problemer. Den tvang os nemlig til at sætte renten op, hvor økonomien tørstede efter det stik modsatte: en rentesænkning.

På den baggrund opfordrer han til, at man vurderer om fastkurssystemet ikke skal afsløses af et andet system, hvor vi som Sverige, Storbritannien, Polen og en række andre lande har en flydende valutakurs. Disse lande er kommet bedre igennem de sidste års kriser, end vi er.