ARTIKLER


Storkene vil se køer

De skattede fugle finder deres næring i og omkring kokasserne. Og hvis de ikke kan se køer, tager de sydpå igen.


Af Sven Skovmand
29. april 2015

BAGSIDEN. Engang var storken Danmarks nationale fugl, og man så den allevegne. Enhver landmand med respekt for sig selv havde et vognhjul på taget, hvor storken kunne bygge rede. Og i en by som Ribe kunne man fra domkirkens tårn se 15-20 storkereder med unger i.

Digterne elskede også storken. Tænk bare på H.C. Andersens ”Storken sidder på bondens tag”, hvor han slutter med ordene, ”Du sommerens gæst, dvæl ikke for kort! Velkommen du favre tid, jeg elsker så såre!”

Men siden da er storken næsten forsvundet som ynglefugl i Danmark. I 2014 kom der kun unger fra to danske storkereder, hvor der syd for grænsen stadig kan ses hundreder af reder med unger i.

Vi ser stadig mange storke i Danmark. De kommer i et ganske stort antal hvert forår. Men de tager afsted igen. Det hjælper ikke, at man har genskabt mange af de søer og enge, hvor man før i tiden kunne se masser af storke. Og sætter man vognhjul op, bygger de ikke reder i dem.

Hvad er grunden til, at storkene ikke vil blive her i landet?

Man har peget på, at alt for mange åer er blevet inddæmmet, så man har mistet de enge, hvor storkene før i tiden fandt deres føde. Man har også peget på, at græsset i engene er blevet så højt, at storkene ikke kan se de frøer, de gerne vil æde.

Men ifølge den kendte naturvejleder, Morten D.D. Hansen fra Molslaboratoriet, er forklaringen en helt anden. Storkenes tilbagegang skyldes først og fremmest, at køerne kommer for sent ud på markerne.

Storkenes foretrukne madsted er de kokasser, som køerne gavmildt strøer omkring på markerne. I kokasserne finder storkene larver af skarnbasser, og i jorden nedenunder er der masser af regnorme, der som larverne er langt vigtigere føde for storkene end frøer.

Når storkene flyver over Danmark, holder de først og fremmest udkig efter køer. Og i det moderne landbrug lader man i reglen køerne være

så længe på stald, at de ikke når at komme ud, før storkene er fløjet sydpå igen. 

Så vi må få nogle landmænd til at sætte deres køer tidligere ud på marken, sådan som de gjorde før i tiden. Ellers kan vi godtopgive alt håb om at få storkene til landet igen. 

Artiklen blev først bragt i NOTAT 1283 Hvad er fremtiden for EU's landbrug?, der udkom 1. april 2015.