ARTIKLER


Litauen får euro-problemer

Litauen bliver snart medlem af euro-samarbejdet, men de har en række økonomikse problemer som minder om hvordan det så ud i Grækenland og Portugal før krisen.


Af Sven Skovmand
1. januar 2015

Den 1. januar 2015 bliver Litauen medlem af euro-samarbejdet, hvad landet efter EU's mening er kvalificeret til. Det oplyser tidsskriftet »The Economist« i artiklen »Strange bedfellows« mandag den 1. december 2014.

Bladet oplyser, at landets økonomi er vokset med 4,3 procent om året siden 2011. Og store besparelser har ført til, at det offentlige
underskud er faldet fra 9,3 til 2,6 procent af bruttonationalproduktet.

Litauens nationalbankdirektør og finansminister ser store muligheder i at gå over til euroen. De mener, at det vil gøre det lettere at optage lån, og at renten vil falde med 0,8 procent. Alt i alt regner de med, at Litauen vil få en ekstra vækst på omkring 1,3 procent.

Men bladet finder alligevel, at der er problemer. Landet har en stor eksport af varer, hvad der støttes af, at landets lønninger ligger på en tredjedel af det europæiske gennemsnit.

Men stigende lønninger truer denne eksport. I løbet af 2014 er lønnen steget med 5 procent, hvor EU's gennemsnitlige stigning har ligget på omkring 1 procent.

Situtationen forværres af, at Litauen har en stor udvandring, og at det er de bedst uddannede, der rejser. For at holde på disse folk må virksomhederne betale højere lønninger, end de ellers ville gøre. Udviklingen minder om den, der fandt sted i Grækenland og Portugal, før euroen kom i krise.

»Medlemskabet af euroen og muligheden for at optage billige lån kan forstærke Litauens sårbarhed i stedet for at formindske den,« skriver bladet.