ARTIKLER


Kun for nørder. NOTAT's redaktør giver en status på TTIP efter den afgørende rapport fra handelsudvalget.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

Handelsudvalget skifter mening: Ja tak til investorbeskyttelse

På trods af markante kritiske indvendinger fra fagudvalg i parlamentet, har handelsudvalget netop stemt for en samlet rapport, der bakker om Kommissionens linje i forhandlingerne om en frihandelsaftale med USA. Det tyder på at en ISDS-mekanisme alligevel kommer med i aftalen.


Af Rasmus Nørlem Sørensen, ansv. redaktør
29. maj 2015

HANDELSTEKNISK. Den omdiskuterede ISDS-mekanisme, der tillader virksomheder at sagsøge stater for tabt fortjeneste, har sat EU’s forhandlinger om en handelsaftale næsten i stå. Men nu har den socialdemokratiske gruppe i handelsudvalget (INTA) overraskende skiftet deres kritiske holdning ud med et kompromis med de borgerlige og liberale grupper.

En af de helt store politiske sager, der helt bliver glemt i den danske valgkamp, er handels og investeringsaftalen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) mellem EU og USA. En aftale, der vil sætte standarder for verdenshandlen fremover, og som på godt og ondt vil skabe et fælles marked over Atlanten. En aftale der afgørende kan ændre magtforholdet mellem erhvervsliv og folkevalgte, når det kommer til ny regulering til fordel for miljø, klima, borgere og forbrugere.

Medlemmerne af Europaparlamentet har i disse uger en enestående mulighed for at påvirke udfaldet af TTIP, verdens største handelsaftale. Men meget tyder på, at de kritiske stemmer kommer til at tabe kampen om parlamentets linje.

Business Europe glæder sig

Tirsdag den 28. maj vedtog Europaparlamentets udvalg for international handel (INTA) en rapport med støtte til handels og investeringsaftalen mellem EU og USA, sådan som den tegner sig i dag. Det var et klart skulderklap til Handelskommissær Cecilie Malmström og et grønt lys til fortsættelse af forhandlingerne ad samme spor som hidtil.

Få minutter efter afstemningen var Business Europe, der er erhvervslivets største lobbyorganisation i Bruxelles, på banen med ros til rapporten.

”Dagens afstemning viser at vi er kommet et langt stykke, og at den positive dynamik er tilbage”, lød det i en pressemeddelelse, der roste handelsudvalgets opbakning til TTIP.

Anderledes kritisk var meldingen fra miljøorganisationen Friends of the Earth (i Danmark kendt som NOAH), der mener at parlamentarikerne svigter borgerne med deres støtte til aftalen.

”Medlemmerne af Europaparlamentet burde støtte de europæiske borgere, og ikke virksomhedernes dagsorden i de transatlantiske forhandlinger, der er en trussel mod vores samfund og vores miljø,” lød de i en pressemeddelelse, med henvisning til at næsten 2 millioner borgere har skrevet under på en kampagne mod TTIP-aftalen.

Rapporten indeholder handelsudvalgets konklusioner på baggrund af input fra en række af parlamentets øvrige udvalg. Det mest bemærkelsesværdige er, at rapporten ret utvetydigt støtter inklusionen af en ISDS-mekanisme (Investor State Dispute Settlement) i aftalen.

Det sker på trods af, at fem udvalg kraftigt har anbefalet helt at udelade denne mekanisme, der tillader virksomheder at sagsøge stater for tabt fortjeneste. I alt har 13 udvalg bidraget med en udtalelse til rapporten.

Nej tak til investeringsbeskyttelse

I det juridiske udvalgs (JURI) udtalelse til rapporten fremgår det, at udvalget: ”er af den klare overbevisning, at ingen TTIP-aftale bør indeholde nogen form for investeringsbeskyttelse eller ISDS-mekanisme, da det eksisterende niveau af investeringsbeskyttelse i EU og USA er fuldt ud tilstrækkeligt til at garantere juridisk sikkerhed.” (se link til den fulde tekst i bunden af artiklen)

Herudover påtaler udvalget den manglende åbenhed om forhandlingerne, henstiller på det kraftigste at kommissionen lytter til de 97 % af høringssvarene om ISDS, der er kritiske over for denne løsning og opfordrer til, at man understreger, at aftalen på ingen måde må komme i konflikt med EU og medlemsstaternes ret til at træffe politiske beslutninger.

Frygt for miljøstandarder

Miljøudvalget (ENVI) udtrykker i deres udtalelse dyb bekymring for det samarbejde om fremtidig regulering, der lægges op til i aftalen og kritiserer det forhold, at Kommissionen allerede er gået på kompromis i forhandlingerne. Her henvises til, at kommissionen i april har skrinlagt planerne om at forbyde en række sprøjtegifte, der mistænkes for at være kræftfremkaldende, for ikke at skade forhandlingerne med USA.

Om ISDS-mekanisme erklærer miljøudvalget, at de er: ”modstandere af inklusionen af ISDS i TTIP, da ISDS risikerer fundamentalt at underminere den suveræne ret for EU, dets medlemslande samt regionale og lokale autoriteter til at vedtage regulering under hensyn til offentlig sundhed, fødevaresikkerhed og miljøet.”

Det må siges at være ganske klar tale. Udvalget mener altså groft sagt, at virksomheders mulighed for at sagsøge stater for tabt indtjening, kan underminere demokratiske beslutninger om at beskytte miljø og forbrugere.

Nølende ja til ISDS

I den samlede rapport som handelsudvalget altså nu har vedtaget, står ISDS-mekanismen stort set ikke omtalt. Det fremgår af rapporten, at udvalget mener, at kommissionen skal sikre en dyb, omfattende og ambitiøs aftale. Det gives utvetydig støtte til at arbejde videre med de nuværende forhandlinger. Alt det var sådan set kendt stof før afstemningen.

Nybruddet er, at den socialdemokratiske gruppe S&D, har har skiftet kurs i forhold til ISDS. Ved mødet i handelsudvalget har de opgivet deres tidligere kritiske indstilling og har stemt for et kompromis, der grundlæggende bakker op om Handelskommissær Cecilie Malmströms model for netop en ISDS-mekanisme.

Udvalgets lægger sig i sin kompromistekst ifølge kritikere af ISDS-mekanismen fladt ned og anbefaler:

”At bygge videre på det konceptpapir som Kommissær Malmström den 7. maj præsenterede for INTA-udvalget, og de igangværende diskussioner i Rådet for Handelsministrene og bruge dem som basis for forhandlinger om et nyt og effektivt system for investeringsbeskyttelse, da de udgør et meget velkomment forslag til reform og forbedring (af ISDS-mekanismen .red).”

I stedet for en klar opfordring til ikke at inkludere ISDS-mekanismen i aftalen, åbnes der altså for en reformeret model. Malmströms reformforslag regnes af kritikerne for blot at være ISDS i en ny form.

Den grønne gruppe og den venstreorienterede GUE-gruppe har erklæret, at de er meget skuffede over den socialdemokratiske gruppes kovending i sagen.

”Denne resolution afspejler ikke den voksende bekymring i offentligheden og civilsamfundet for TTIP-forhandlingerne og deres erhvervsdagsorden. I stedet for at bruge resolutionen til at give stemme til denne bekymring er de socialistiske MEP’ere trådt ind i geleddet bag centrum-højre og har skabt et tamt og tandløst resultat. Særligt i forhold til den kontroversielle ISDS-mekanisme,” skriver den grønne gruppe i en pressemeddelelse om rapporten.

Hvad så nu?

Den 10. juni skal det samlede parlament tage stilling til INTA-udvalgets rapport ved en plenarsession. Det anses for at være parlamentets bedste og måske eneste chance for at påvirke forhandlingerne før der ligger en endelig aftale.

Den endelige aftale skal godkendes af Parlamentet og af Rådet. Men her får de kun mulighed for at vedtage eller forkaste den endelige samlede aftale. Med dagens udmelding ser det ud til, at Parlamentet ikke vil sætte hårdt ind på at få skrevet ISDS-mekanismen ud af aftalen. Det kunne også tyde på, at der er støtte til en samlet aftale.

 

Links til dokumenter i sagen

INTA-udvalgets hovedrapport

Kompromisteksten

JURI-udvalgets opnion

ENVI-udvalgets opinion