ARTIKLER


5 skarpe til Ulla Tørnæs

Valgt ind i EU-Parlamentet for Venstre (ALDE-gruppen), næstformand i udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 


Af Josefine Esrup
17. juni 2015

Hvad er de største udfordringer for ligestillingen i EU i dag? 

Jeg synes, den største udfordring er, at EU’s ligestillingspolitik er kørt helt af sporet. Kønskvoter og barselsregler er noget, nationalstaterne skal beskæftige sig med, og ikke EU. Hvis EU skal beskæftige sig med ligestilling, skal det være på områder, som er relevante for EU.

I EU taler man meget om ’køns-mainstreaming’, altså at tænke køn ind i alle politikområder. Hvad mener du om det?

I forlængelse af mit ovenstående svar, så mener jeg ikke, at det er EU’s hovedopgave at tænke ligestilling ind.

Ifølge en rapport fra European Womens Lobby bliver kvinder hårdest ramt af krisen. Har EU et ansvar for at sikre, at den økonomiske politik ikke rammer skævt?

Min hovedopgave i beskæftigelsesudvalget er først og fremmest at beskæftige mig med en ansvarlig økonomisk politik, som kan skabe vækst og beskæftigelse for alle. 

Bør EU’s rammer for finanspolitikken i højere grad tage højde for, hvordan forskellige tiltag rammer kønnene?

Nej, det mener jeg ikke.

Har du som kvindelig EU-politiker oplevet nogen udfordringer i kraft af dit køn? 

Nej, det har jeg ikke. Jeg står i den heldige situation, at andre har banet vejen, så jeg kan fokusere på at lave politik. Og for mig er det vigtigste, at det er politik, som ikke diskriminerer nogen.

Artiklen blev først bragt i NOTAT 1284 'Kvindernes Europa?', der udkom 1. juni 2015