ARTIKLER


5 skarpe til Jeppe Kofod

Jeppe Kofod (S), stedfortræder i EU-parlamentets udvalg for økonomiske anliggender. 


Af Ida Zidore
19. februar 2015

Hvad er din holdning som europæisk socialdemokrat til Kommissionens planer om at øge de offentlige investeringer?

Overordnet er det helt nødvendigt og rigtig godt, at Kommissionen har lavet et skifte efter pres fra især min gruppe. Det vil øge investeringer, både offentlige og private, indenfor områder, der vil gavne infrastruktur, energi, veje og så videre.

Har du tillid til planen om, at 21 milliarder euro skal kunne vokse til 315?

Det er klart, at det er en hård gearing. Men det interessante ved planen er, at offentlige penge kan bane vejen for private penge. Det synes jeg, er ret innovativt. Problemet i Europa efter krisen har i høj grad været mangel på private investeringer. Økonomien fungerer jo sådan, at hvis de private kan se, at de offentlige investerer i noget, så er de mere tilbøjelige til at springe ombord. De føler sig mere sikre, hvis det er det offentlige, som tager en risiko.

Er der ikke noget usolidarisk i, at det offentlige hæfter, mens de private bare kan løbe fra ansvaret?

Det er ikke sådan, at det offentlige hæfter for det hele. Men de 21 milliarder kan tage toppen og bidrage til at få de private med. Vi kan ikke lukke hullet alene ved offentlige investeringer. Vi mangler 300-400 milliarder om året i investeringer, hvis vi vil op på samme niveau som før krisen.

Allerede i dag ligger der en masse penge i virksomheder og pensionsfonde, som ikke gør nytte i samfundet. Hvorfor har de penge ikke på egen hånd fundet vej til investeringer i de mange grønne og innovative projekter, som findes derude?

Det er en blanding af to ting. For det første skal projekterne være gode nok, og det vil Kommissionen sikre ved at køre dem igennem en såkaldt pipeline. Derudover handler det om det, jeg allerede har sagt – behovet for de offentlige penge. De to ting er ikke til stede i dag.

Hvis det stod til din gruppe, hvad kunne man så gøre bedre i Kommissionens plan?

Vi har opfordret til, at de EU-medlemslande, som har mulighed for det, og som har balance i økonomien, skal investere mere. Det kunne for eksempel være Tyskland. Det kunne være med til at sætte gang i investeringerne.

Artiklen blev bragt i NOTAT nr. 1280 1. februar 2015