ARTIKLER


Forsidebilledet på den franske møntmesters finansrapport til EU, her afsløret af NOTAT's bagsideredaktion.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

Underskud? Hvilket underskud?

Der var engang noget, der hed vækst- og stabilitetspagten. Et gulnet pergament, lidt sværtet i kanterne, som lovede en frygtelig straf, hvis kongerigerne i EUROland skulle få for stort budgetunderskud.


Af Peter Zacho Søgaard
1. december 2014

Kun hvis alle lande overholdt pagten om et underskud på max. tre pct. af deres økonomiske formåen, kunne EUROland få et langt og lykkeligt liv, og stormændene i Bruxelles deres nattesøvn.

Men alt var ikke vel i EUROland. Kongeriget Frankrig havde rod i økonomien, og bunden kunne snart skimtes i skatkisten med euromønter. EU-hofmarskallen for økonomiske affærer Jyrki Katainen bad derfor Frankrig om en forklaring.

Hvordan kunne det dog gå til, at Frankrig forventede et underskud på -4,4 pct. af BNP i 2014 på statens finanser? - og altså ikke de -3,8 pct., som landets konge højt og helligt havde lovet med sin underskrift på den gulnede pergamentpagt.

De mindre kongedømmer i EUROland var rasende over, at et stort medlem som Frankrig bare blæste på reglerne, mens de selv havde sparet på livet løs, for at overholde pagtens ord.

»Frankrig skal respekteres, for vi er et stort land,« erklærede den franske konges rigsråd Manuel Valls med hoven mine, da brevduen med kritikken fra EU-hofmarskallen kom flyvende:

»Vi alene bestemmer over vores budget.« Og vi kan forresten først få vores underskud ned under 3 pct. af landets formåen i det herrens år 2017, tilføjede han, under et fingeret hosteanfald.

Nu var gode råd dyre. Stabilitetspagten sagde klart som blæk, at EU-hofmarskallen nu kunne ændre i Frankrigs finanshåndfæstning for 2015, uden at spørge den franske konge først.

Men så kom kongens møntmester Michel Sapin ilende. Forpustet brasede han ind i rigsråden Manuel Valls private gemakker:

»Jeg har det, ved Gud jeg har det!« udbrød han, »Hvis vi laver lidt om på blækudregningen af vores skatteopkrævning, så bliver underskuddet kun på 4,1 pct. af vor økonomis formåen, og ikke 4,3 pct. i 2015, som EU-hofmarskallen er så sur over!«

Pludselig blev stemningen meget bedre. EU-hofmarskallen fortalte EU-rigsrådet, at nu havde Frankrig gjort en indsats. Stabilitetspagtens ord om underskudsreduktion i EUROland stod til troende! Og man lod i hvert fald ikke de store lande slippe, bare fordi de var store.

I Frankrig var både møntmesteren og kongens rigsråd også rigtig glade. Nu kunne de fortælle befolkningen i Frankrig, at de stadig var herre i eget hus. Og endnu bedre – den nye EU-hofmarskal for økonomiske affærer hedder Pierre Moscovici, og er tidligere møntmester i Frankrig. Så kunne man måske håbe på lidt mere forståelse næste gang, skatkisten skal tælles op i Frankrig.