ARTIKLER


Den svenske nationaløkonom Jesper Roine har skrevet 110 sider introduktion til Thomas Pikettys teorier.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

Anmeldelse: Pixi-Piketty giver blod på tanden

Jesper Roines introduktion til den mest omdiskuterede økonomi-bog i nyere tid er læsværdig og giver et godt overblik. Sådan lyder vurderingen fra NOTAT’s nye boganmelder Alex Lindbjerg.


Af Alex Lindbjerg
27. oktober 2014

ANMELDELSE. Det er sjældent, en bog om økonomi får så meget opmærksomhed som den franske økonom Thomas Pikettys bog ”Kapitalen i det 21. århundrede”. Derfor har Jesper Roine skrevet en introduktion til værket på kun 100 sider, så man kan få glæde af Pikettys gode pointer, uden selv at tygge sig igennem det digre originalværk på omkring 700 sider.

Jesper Roine er en docent i nationaløkonomi, og har bidraget til den empiri, der ligger til grund for Thomas Pikketys “Kapitalen i det 21. århundrede”. Det giver ham gode forudsætninger for at forklare, hvordan og hvorfor bogens data er fremkommet. Den del af introduktionen fungerer godt.

Introduktionsværket sætter sig for slavisk at gennemgå Kapitalen i det 21. århundrede, så man kapitel for kapitel får essensen af, hvad Pikettys tanker har været, og hvordan originalværkets argumentation er opbygget. Det fungerer fremragende for læseren.

Pikettys pointer

Skåret ind til benet argumenterer Piketty for to centrale påstande: For det første, at vi lever med et kapitalisk system, hvor det ikke kan betale sig at arbejde. Hårdt lønarbejde kan ikke konkurrere med muligheden for at arve eller gifte sig til en formue. Kun lønarbejdere, der kan oparbejde en opsparing meget tidligt i karrieren, har en chance for at komme til penge.

Det betyder for det andet, at man bliver nødt til beskatte kapitalindkomster og arv meget hårdere, end vi har gjort frem til i dag. Ellers vil stigningen i ulighed fortsætte – og incitamentet til hårdt arbejde fortsat mindskes. Kapitalismen i det 21. århundrede er ikke bæredygtig, lyder konklusionen.

Piketty stiller sig selv tvivlende over for, om en benhård kapitalbeskatning er en realistisk mulighed. Et globalt håndslag på en så grundlæggende omlægning af den moderne kapitalisme, mener han ikke er inden for rækkevidde. Men han peger på, at der kunne være muligheder for sådanne politiske løsninger i mindre grupper af økonomisk integrerede lande. Her peger han på EU som en mulighed.

”En årlig kapital skat […] kan ikke indføres indenfor rammerne af nationalstaterne, men kræver et internationalt samarbejde. Et sådant er ikke umuligt på global, men måske inden for rammerne af f.eks. EU.”

Forventningerne er langt fra indfriede

På bagsiden af Jesper Roines “Introduktion af Kapitalen i det 21. århundrede” kan man læse, at man vil få besvaret spørgsmålet “Hvad betyder hans (Pikettys) resultater og teorier for de nordiske lande?” Et par spørgsmål, som jeg slet ikke føler, at jeg har fået svar på efter at have læst bogen, der har to afsnit i bogens sidste del, der kun tilnærmelsesvis behandler spørgsmålet.

Det samme gælder spørgsmålet “Hvad består kritikken af ham i?” der har fået omkring 4 siders plads i bogen. Dette er til trods for, at der har været mange typer af kritiske fra andre økonomer. Det ville have styrket bogen væsentligt, hvis denne kritik var blevet behandlet mere indgående. Særligt når det korte kritiske kapital stort set udelukkende refererer til en hjemmeside, som forfatteren Jesper Roine er medstifter af. En hjemmeside, som i øvrigt bruges lige lovlig meget som kilde igennem bogen.

Layoutet fremmer ikke forståelsen

Endnu en kritik skal rettes mod layoutet. Nogle steder har man en halv sætning stående alene, hvorefter resten af sætningen følger på den anden side af tre grafer to sider længere hen. Det giver et sjusket indtryk.

Desuden forekommer det mig underligt, at man har valgt at præsentere grafer med op til 19 parametre i sort/hvid. Det gør det noget nær håbløst at gennemskue figurerne.

Det virker som om det er gået lidt for hurtigt med at få “Introduktion af Kapitalen i det 21. århundrede” på gaden, før oversættelsen af originalværket blev udgivet. Det er ærgerligt, for der er tale om en god og solid gennemgang af bogen. Desværre lever den ikke op til den kvalitet, der normalt kendetegner udgivelser på Informations Forlag.

Blod på tanden

Jeg har været glad for at have fået denne “Introduktion af Kapitalen i det 21. århundrede”, som har givet mig blod på tanden til at læse hele Thomas Pikettys omdiskuterede værk. Den er klart at anbefale til dem, som gerne vil vide, hvad polemikken handler om.

Bogens mangler ændrer ikke på, at Jesper Roine med “Introduktion af Kapitalen i det 21. århundrede” formidler godt og holder sig på et niveau, hvor alle interesserede kan være med.

Titel: Introduktion til Pikketys Kapitalen i det 21. århundrede
Forfatter: Jesper Roine
Sprog: Dansk
Originaltitel: Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet
Udgiver: Informations Forlag
ISBN-13: 9788775144868

 

Alex Lindbjerg  Alex Lindbjerg studerer filosofi og økonomi (FLØK) på Copenhagen Business School. På bloggen www.lindbjerg.org har han anmeldt en lang række bøger om samfundsforhold. Hans gode arbejde kan fremover følges her på www.notat.dk