ARTIKLER


Leder: Et spørgsmål om at stille de rigtige spørgsmål

Redaktøren af månedens NOTAT skriver, at vi som borgere har ansvar for at stille politikerne de væsentlige spørgsmål.


Af Ida Zidore
22. april 2014

Når det kommer til EU, kan det være farligt at begive sig ud i at stille spørgsmål, der kun kan besvares med et ja eller et nej. Det klinger lidt af den store beslutning, som blev truffet i 1972, men som alligevel har fået lov at dominere debatten i årtier. De færreste ønsker mere benzin på det bål.

Men tænker man lidt over formuleringen, kan ja/nej-spørgsmål faktisk være ganske frugtbare. For eksempel, når man vil have tøvende politikere til at forholde sig til konkrete, politiske problemstillinger. Man kan ikke glide af på et ja/nej-spørgsmål. Der er kun to muligheder - eller tre, men at svare "Ved ikke" sparker sjældent populariteten i vejret.

Med dette nummer er ringen sluttet på NOTATs tema om valgets store spørgsmål. Ved at stille de otte spidskandidater 16 uomgængelige ja/nej-spørgsmål, er vi blevet klogere på deres holdninger til langt mere end børnecheck og velfærdsturisme.

Som man spørger, får man svar.

I dette nummer har vi spurgt til især de økonomisk tungtvejende temaer. Det handler om finanspolitik, finansregulering, skattepolitik og fri bevægelighed. Nogle af de vigtigste spørgsmål i en tid, hvor mange europæere stadig mærker dønningerne fra krisen.

Og vi er blevet klogere. For eksempel vidste vi ikke, at Margrete Auken som den eneste spidskandidat ikke ønsker at sætte sociale rettigheder før konkurrenceregler ved en traktatændring. Eller at det trods den store fejde på Christiansborg om velfærdsydelser og social dumping kun er Dansk Folkeparti og Folkebevægelsen mod EU, der overhovedet vil tale om at begrænse fri bevægelighed.

Vi vidste heller ikke, at Bendt Bendt-sen skiller sig ud fra resten af blå blok ved at synes, at et obligatorisk register for lobbyister er en rigtig god idé, at Danmark og EU skal være klimaforkæmpere og at vi ikke skal acceptere lavere miljø- og forbrugerstandarder for at få en frihandelsaftale med USA.

Det er ikke kun politikernes ansvar at bringe væsentlighed på dagsordenen. Det handler også om, at vi som borgere skal stille de rigtige spørgsmål.

Lederen blev bragt i NOTAT-nummeret VALGETS STORE SPØRGSMÅL II, der udkom 22. april 2014. BESTIL NUMMERET HER