ARTIKLER


Estlands historie

Sven Skovmand giver et kort overblik over Estlands historie 


Af Sven Skovmand
1. september 2014

Estland blev befolket i forhistorisk tid af et finsk-ugrisk folk og er sammen med Finland og Ungarn et af de få lande, hvor der ikke tales indo-europæiske sprog.

I 1219 blev den nordlige del af landet erobret af Valdemar Sejr, og erobringen markeres endnu af navnet på landets hovedstad. Tallin (egt. Taniu Lidna) betyder "danskernes borg". I 1346 solgte Valdemar Atterdag dog Estland til Den Tyske Orden for at kunne indløse halvdelen af Fyn, som var pantsat.Efter at have været under tysk og russisk besættelse kom Estland i 1500-tallet under Sverige, som dog i 1721 måtte afstå landet til Rusland. I 1918 blev landet erobret af tyske tropper, hvorefter landet erklærede sig selvstændigt. Der skulle dog en selvstændighedskrig med Rusland til, før Estland i 1920 reelt opnåede selvstændighed.

Som følge af pagten mellem Hitler og Stalin blev Estland i 1940 besat af russerne og gjort til sovjetrepublik, herefter besat af Nazityskland, der brød pagten, og siden igen besat af Sovjetunionen. Under Anden Verdenskrig blev Estlands befolkning reduceret med cirka 25 procent.

Ved Sovjetunionens sammenbrud blev Estland i 1991 igen selvstændigt, men årene under Sovjet havde sat sine spor. Hvor der i 1940 kun var 4-5 procent russere i landet, var andelen i 1991 cirka 30 procent, og russerne dominerede i den nordøstlige del af landet. I dag er andelen dog faldet til cirka 25 procent.

Estland havde i sovjettiden en stor eksport til de øvrige dele af Sovjetunionen, men trods tabet af dette marked har Estland som helhed klaret sig rimelig godt og har ikke mistet så mange mennesker som Letland. Dog har landet siden 1990 mistet ca. 15 procent af dets befolkning, først og fremmest på grund af russisk udvandring og et lavt fødselstal. Estland blev i 2004 medlem af NATO og EU og gik i 2011 over til euroen.

Estland box

Artiklen blev første gang bragt i NOTAT nr. 1275 som udkom 1. september 2014