ARTIKLER


Er Sverige tvunget til euroen?

Sverige har stadig ikke indført euroen, selvom de sagde ja til Maastricht-traktaten.


Af Sven Skovmand
3. december 2014

En meningsmåling viser, at 77,4 procent af svenskerne ville sige nej til euroen, hvis der var afstemning i dag. Ved afstemningen i 2003 stemte 55,9 procent nej, mens kun 42 procent stemte ja. Det oplyser Nei til EU's blad »kritiske eu-fakta« for november 2014.

EU har dog ikke opgivet at få Sverige med, hvad landet skal ifølge Maastricht-traktaten af 1993, som landets regering sagde ja til, da Sverige blev medlem i 1994. Indtil videre må tanken dog opgives, fordi den svenske krone har en flydende kurs og derfor ikke følges med euroen.

I en rapport oplyser Kommissionen, at den svenske valutakurs ikke som krævet ligger fast i forhold til euroen. I de senest to år er den således faldet med 2 procent i forhold til euroen, og under finanskrisen skete et endnu større fald.

Rapporten siger også, at den svenske lovgivning omkring den svenske nationalbank ikke opfylder de krav, som EU stiller.

I teorien kan Kommissionen rejse en sag mod Sverige ved EU-Domstolen. Bladet mener dog ikke, at dette vil ske på baggrund af den fjendtlige holdning til euroen, som findes i Sverige.