ARTIKLER


5 skarpe til Anne E. Jensen


Af Ida Zidore
1. marts 2014

Danmark har i dag store problemer med social dumping og sort, udenlandsk arbejdskraft. Hvad siger det dig om fri bevægelighed?

At man skal kontrollere nogle ting på en anden måde. Vi er alle sammen modstandere af ulovligheder. Derfor er vi også ved at se på, hvordan man kan sikre, at reglerne for udstationerede medarbejdere bliver overholdt. Det er et nøgleord, at folk skal kende til deres rettigheder.

Men der er vel også nogle reelle begrænsninger, idet EU-Domstolen sætter fri bevægelighed over løn- og arbejdstagerrettigheder?

Så enkelt synes jeg ikke, man kan stille det op. Der har været forskellige domme, og ofte handler de i virkeligheden om, at der skal mere præcision og håndhævelse til. I flere sager om sammenstød mellem fri etableringsret for tjenesteydelser og sociale rettigheder har Domstolen klart sagt, at der altså er sociale rettigheder. 

Synes du, det er rimeligt, at udlændinge kan få børnepenge og SU – selvom de stort set ikke har sat deres fod i Danmark forinden?

Problemet er økonomisk set ikke særlig stort. Selvfølgelig skal man holde øje med det, men undersøgelserne viser jo, at fri bevægelighed er en fordel. De, der kommer til Danmark, betaler mere i skat, end de hæver i sociale ydelser.

Du har sammen med Jens Rohde og Morten Løkkegaard kritiseret den hjemlige debat om velfærdsturisme, som dit eget parti har været med til at køre op. Hvorfor er der så stor uenighed i Venstre?

Jeg ved ikke, om der er så stor uenighed. Det er en balance mellem at sige, at der kan være et problem, og så at blæse det op. Vi er ikke på samme galej som Morten Messerschmidt. Vi går ind for den frie bevægelighed og for rettigheder. Men der skal være en passende sammenhæng mellem pligter og rettigheder.

Bent Greve fra RUC siger, at man med fri bevægelighed er nødt til at have en større koordination af landenes sociale systemer. Er du enig i det?

Vi lever ikke på en øde ø, vi lever i åbne samfund. Det må vi have med, når vi tilrettelægger vores systemer. Jeg hører til dem, der synes, at der skal være sammenhæng mellem, hvad man bidrager med, og hvad man kan hæve på fællesskabets regning.