ARTIKLER


»Frankrig er en tidsindstillet bombe«

Economist påpegere, at landets konkurrenceevne er blevet stærkt svækket.


Af Sven Skovmand
17. januar 2013

Glem alt om Grækenland, Spanien og Italien. Det virkelige problem for euroens overlevelse er Frankrig.

Det er budskabet i Economist for 17. november 2012, hvor forsiden hedder »The time-bomb at the heart of Europe« og er illustreret med en bombe, der har en kort lunte. Bladet har et helt tillæg om Frankrig, og i bladets leder, der har samme titel som forsiden, udtrykkes dyb bekymring.

Frankrig mister hvert år konkurrenceevne i forhold til Tyskland, og da landet ikke længere kan devaluere sin valuta, har man måttet optage stadig flere lån. Hvor landets gæld i 1981 kun var 22 procent af bruttonationalproduktet, er den i dag over 90 procent.

Erhvervslivet har det også dårligt. Virksomhederne er begrænset af stive fagforeningsregler og store sociale bidrag på lønningerne – større end i noget andet euroland. Det har ført til, at landet har et stort underskud på betalingsbalancen, hvor det endnu i 1999 havde et lille overskud. Og over 10 procent af arbejdsstyrken og 25 procent af de unge står uden arbejde.

Endnu har investorerne ikke været særlig bekymrede over Frankrig, men det kan de hurtigt blive. Landet kan komme i krise allerede i 2014, skriver bladet.

Hvis landet skal undgå en sådan krise, må præsident François Hollande handle lige så dristigt, som Gerhard Schröder gjorde i Tyskland. hvor han gjorde arbejdsmarkedets regler mindre stive og skar ned på de sociale ydelser. Det gav Tyskland den stærke og konkurrencedygtige økonomi, som landet nu har. Men reformerne kostede også Schröder posten som forbundskansler ved valget i 2005, og det ved Hollande godt.

Han må mindes de ord, som hævdes at være sagt af Luxembourgs statsminister Jean-Claude Juncker: »Vi ved alle, hvad der bør gøres. Vi ved blot ikke, hvordan vi kan blive genvalgt efter at have gjort det, vi bør gøre!«