ARTIKLER


Folketinget får for få EU-dokumenter

Europaudvalget klager over, at det får langt færre EU-papirer end parlamentarikere i andre lande.


Af Sven Skovmand
13. april 2013

En undersøgelse har vist, at danske politikere ikke får nær så mange EU-dokumenter at se end andre landes parlamenter. Det har skabt vrede i Folketingets Europaudvalg, oplyser Jyllands-Posten fredag den 8. februar 2013 i artiklen »Folketinget vil se EU-dokumenter«.

»Europaudvalget finder det uholdbart, at udvalget ikke har samme adgang til dokumenter vedrørende Ministerrådets arbejde, som andre regeringer stiller til rådighed for deres nationale parlamenter. Det gælder særligt, når vi i Danmark tillægger den parlamentariske kontrol med EU's beslutningsproces, herunder regeringens ageren i EU-anliggender så stor betydning,« står der i et brev, som udalget har sendt til regeringen.

»Det viser sig, at det danske folketing slet ikke har samme adgang som andre lande. Vi bryster os af at være åbne, men eksempelvis har både Tyskland og Litauen bedre adgang end os,« siger Europaudvalgets formand, venstremanden Erik Kjer Hansen, til bladet.