ARTIKLER


EU demokratisk set

Der bør være mere end én mulighed.
Af Rasmus Nørlem Sørensen
16. april 2013

EUROPA ELLER KAOS. Der er kun de to muligheder, hvis man skal tro eksperterne i europæisk politik og EU’s ledende politikere. Men kan et demokrati eksistere uden alternativer?

Det europæiske samarbejde står midt i en alvorlig krise. Ikke kun en økonomisk krise, men i høj grad også en demokratisk krise. Det svar, der tegner sig, er mere union, tættere samarbejde og mere central kontrol med medlemsstaternes økonomi og finanspolitik.

Det er på sin vis et oplagt svar. Der er ingen tvivl om, at krisen kradser særligt dybt i Europa, fordi den fælles valuta ikke hviler på en egentlig politisk union. Så det er det, der er på tegnebrættet i EU i dag. En politisk union. Men er der egentlig nogen som helst folkelig opbakning til et føderalt Europa? Er det et demokratisk legitimt projekt at sætte alt ind på at redde euroen?

POLITISKE SYSTEMER kan have to slags legitimitet. En legitimitet, der baserer sig på, at systemet leverer resultater som folk er glade for, eller i det mindste accepterer. I Sydeuropa har EU ikke været et politisk spørgsmål, før krisehåndteringens spareplaner begyndte at ramme de offentlige budgetter og bidrage til den massive arbejdsløshed.

Måske har mange af os levet fint med et EU, der

passede sig selv. Og EU har ikke haft det store behov for at søge befolkningens aktive stillingtagen og accept af projektet.

Derfor har den anden type legitimitet – den demokratiske legitimitet – ikke for alvor presset sig på som et problem.

Demokratisk legitimitet eller input-legitimitet handler om, at beslutningerne er truffet på den rigtige måde. I et demokrati ved at inddrage folket i folkestyret.

I dag ser vi, at EU krampagtigt holder fast i at legimitere sig ved resultater. Man hævder euroens overlevelse som en selvindlysende værdi for alle europæere. Der er kun mere EU – eller barbari og kaos – at vælge mellem. Læren af eurokrisen burde ellers være, at et politisk projekt som euroen kun kan gennemføres med folkets aktive stillingtagen og accept af både projektets mål og omkostninger.

HVORFOR UDELUKKE al snak om alternativer? EU har brug for en plan B, et politisk alternativ, hvis det skal give mening. Et demokrati, hvor befolkningen ikke har noget valg, kan dårligt ses som et demokrati. Det er nærmere et étparti-styre, hvor man kan stemme på forskellige kandidater, der alle hylder den samme nødvendighed.

Vi har brug for en fornyet respekt for borgerne i det europæiske demokrati. Vi har brug for at genskabe en tillid til demokratiet og til at folket i folkestyret kan spille en konstruktiv rolle. Dilemmaet må være: Dette Europa – eller et andet Europa. Ikke Europa eller kaos.