ARTIKLER


5 skarpe til Bendt Bendtsen


Af Ida Zidore
1. oktober 2013

Er grønne investeringer vejen ud af krisen?

Grønne investeringer kan ikke stå alene, men de er helt afgørende for dansk og europæisk konkurrencedygtighed i det 21. århundrede, for vores forsyningssikkerhed og for klimaet.

 

Bør EU blive 100% uafhængig af fossile brændstoffer?

Der vil være brug for fossile brændstoffer i mange årtier frem. 100% uafhængighed er en fin ambition, men vi skal samtidig passe på med ikke at stikke os selv blår i øjnene. Vedvarende energi har stadig sine begrænsninger.

 

Hvad mener du om atomkraft og skifergas som alternative energikilder?

Atomkraft vil på kort sigt fortsat være en vigtig energikilde i Europa, men nye sikkerhedskrav gør det dyrere og mindre rentabelt på længere sigt. Jeg ser gerne udvinding af skifergas i Europa, hvis det kan gøres på en miljømæssigt forsvarlig måde og på markedsvilkår.

 

Skal EU sætte bindende mål for energieffektivisering?

Ja, et fælles og bindende EU-mål er med til både at sikre lige vilkår på det indre marked, samt at målet rent faktisk opfyldes.

 

Liberaliseringen af el-markedet gjorde strøm dyrere for forbrugerne. Hvad siger det dig?

Det skyldes især høje skatter og afgifter i Danmark og for lidt reel konkurrence på elmarkedet. Det siger dog også noget om, hvor vigtigt det er med energieffektivisering og investeringer i både vedvarende og alternative energiteknologier.