ARTIKLER


Vi har brug for en europæisk kickstart

Kommentaren er af Dan Jørgensen, der er socialdemokratisk medlem af EU-Parlamentet.
Af Dan Jørgensen
27. juli 2012

Søndag den 6. maj kom der nybrud i Europa. Valgene i særligt Frankrig og Grækenland viste, at økonomisk disciplin ikke kan stå alene. I Frankrig vandt socialisten François Hollande på en platform om at skabe vækst i Europa. I Grækenland reagerede vælgerne skarpt mod de hårde besparelser ved at rykke mod fløjene.

Særligt Hollande’s indtog i Elysee præsidentpaladset vil få konsekvenser for Finanspagten. Ikke at den vil blive genforhandlet. Finanspagten står ved magt. Den er forhandlet på plads og allerede ratificeret i en række lande.

Derfor handler diskussionen om, hvad vi skal gøre udover den. Og her er der et klart skel mellem de højreorienterede, hvis store vision består i at spare til benet, og os socialdemokrater, der vil investere i mennesker og jobs.

Det franske valg

Valget af ny fransk præsident betyder, at de højreorienteredes dominans i europæisk politik nu for alvor er udfordret – og ikke kun i Frankrig.

I Tyskland kæmper SPD også hårdt for vækst. Og da Merkel er afhængig af deres støtte for at få det to tredjedeles flertal i Forbundsdagen, der kræves for at ratificere Finanspagten, står SPD’s krav stærkt.

Centrum-Venstre har med andre ord sat vækst eftertrykkeligt på den europæiske dagsorden. Det er da også hårdt tiltrængt. Der er i dag 25 millioner arbejdsløse europæere og flere end 50 pct. ungdomsarbejdsløshed i de hårdest ramte lande. Alene i Grækenland er levestandarden faldet med en tredjedel siden 2004.

Krav om omgående handling

Det kræver omgående handling at få rettet op. Af menneskelige grunde såvel som for at afværge de værste politiske konsekvenser. Hvis vi ikke gør noget, kan folks mangel på mening og muligheder i livet føre til stor social uro. Fascisternes indtog i det græske parlament illustrerer på tydeligste vis truslens omfang.

Derfor skal der sættes gang i en europæisk kickstart. Præcis som i 1930’ernes USA har Europa i dag brug for en New Deal.

På den ene side skal de europæiske nationer, der inden for Finanspagtens rammer har råderummet til at investere i Europa, gøre det. På den anden side skal vi have sat de milliarder af euro, der ligger gemt i europæiske strukturfonde, på arbejde.