ARTIKLER


Venstrefløjen: hvor er Vinterpaladset i dag?

Hvor kommer Europas gældskrise fra og skal man reformere eller revolutionere sig ud af den? Det debatterede to røde legender i weekenden til en konference i Københavns futuristiske Ørestad.
Af Signe Pejstrup og Ida Zidore
21. marts 2012

Neoliberalismen var den helt store synder, da økonom Samir Amin fra Ægypten og den fransk-amerikanske politolog Susan George lørdag debatterede "Europa i Krise - venstrefløjens alternativer" på konferencen af samme navn arrangeret af TransformDanmark.

»Krisen kan blive en start på noget nyt. Selv et mindretal på den radikale venstrefløj vil kunne ændre systemet. Se bare på den russiske revolution. Bolsjevikkerne var heller ikke i flertal«, sagde Samir Amin. Han tilføjede:

»EU kan ikke justere sig ud af krisen, så længe kapitalismen har magten. I det lange løb er der ingen anden vej ud end socialisme«.

Reform eller revolution?

Trods et udtalt ønske om gennemgribende, ideologisk forandring var Susan Georges forslag til løsninger på gældskrisen mere reformvenlige: 

»Bankerne, inklusive Den Europæiske Centralbank, bør socialiseres og nationaliseres. Desuden bør skattesystemet internationalt set reformeres - der skal skat på miljøområdet og på finanssektoren. Hvad angår Grækenland, kunne man forestille sig nedskæringer i militæret og beskatning af kirken«, foreslog hun.

Hun lod en hentydning falde om, at Samir Amin vist ikke mener hendes tilgang er revolutionær nok. Til den kritik svarede hun symbolsk:

»Men så fortæl mig hvor Vinterpaladset er i dag? Jeg går gerne med, men jeg kan altså ikke set hvor det er«, sagde hun med reference til den russiske revolution, hvor bolsjevikkerne stormede tsarens fysiske magtcentrum.

»Jeg kender ikke det perfekte samfund. Den endelige løsning. Men jeg ved, at vi har lang vej endnu før vi overhovedet kan tale om reform eller revolution«, uddybede Susan George.

Monopolkapitalismen har dræbt demokratiet

Begge tænkere istemte kritikken af neoliberalismen og monopolkapitalismens magt i Europa, men havde forskellige forklaringer på krisens historie og mulige løsninger. Samir Amin proklamerede, at krisen "allerede begyndte i 1970'erne, da neoliberalismen tog sine første skridt."

Ifølge Samir Amin blev kapitalismen yderligere centraliseret, da globaliseringen for alvor tog fart op gennem 1990'erne. I dag er monopolkapitalismen blevet til en verdensmagt. Det synspunkt delte Susan George, der også er kendt som ærespræsident i den anti-neoliberale organisation, ATTAC.

»Verdens rigeste banker og virksomheder befinder sig i dag i toppen af en magtpyramide. De er sammenkoblet på kryds og tværs. I virkeligheden er det ganske få - omkring 50 virksomheder - der sidder på magten. Det er matematisk bevist«, sagde hun.

Den monopolkapitalistiske struktur har konsekvenser for demokratiet, mener de to. Susan George kaldte EU for et "neoliberalt og anti-demokratisk projekt, som prøver at pakke sandheden ind, undgå offentlig debat, deltagelse og gennemskuelighed".

Samir Amin konkluderede, at "monopolkapitalismen har dræbt demokratiet«.

Læs mere om TransformDanmark her