ARTIKLER


Vejen ud af krisen

Kommentaren er af Bendt Bendtsen, der er konservativt medlem af EU-Parlamentet.
Af Bendt Bendtsen
27. juli 2012

Europa befinder sig i dag i en historisk dårlig økonomisk situation. Rekordhøj arbejdsløshed, især ungdomsarbejdsløshed, rekordstor statsgæld samt manglende konkurrencekraft –det er billedet, når man kigger ud over det europæiske landskab.

Flere sydeuropæiske lande har igennem årtier levet over evne, hvor kortsigtet forbrug af dyre velfærdsordninger er prioriteret over politiske reformer.

Det vi ser i dag, er konsekvensen af mange års overforbrug, og manglende evne til at omstille de europæiske økonomier til en ny global verden. En verden, hvor nye hurtigt voksende økonomier i Østasien og Latinamerika, til stadighed udfordrer Vesten og Europa.

Hvis Europa skal tilbage på rette spor, må hvert enkelt land tage ansvar for egen husholdning. Det er absolut nødvendigt, at man fastholder en stram økonomisk politik, så statsbudgetterne ikke løber løbsk. Stram finanspolitik kan dog ikke stå alene – der skal skabes vækst igennem jobskabelse og innovation.

Hvis Europa i fremtiden ønsker at være et kontinent, der kan skabe gunstige vilkår og rammebetingelser for innovative virksomheder og morgendagens store, ledende virksomheder, er det absolut nødvendigt, at kanalisere penge fra »velfærdsforbrug« til forskning, uddannelse og innovation.

I den globaliserede verden, må vi samtidig erkende, at Europa hverken kan, vil eller skal konkurrere med Østasiatiske lande på timeløn, arbejdstid og antallet af feriedage. Løsningen er i stedet at tilføre merværdi til de produkter og services, vi producerer i Europa.

Et af de områder, hvor Europa og især Danmark kan gøre en forskel, er inden for den ”grønne sektor”. Vi er i Danmark verdens førende inden for know-how om energieffektive produktioner, vindenergi, solenergi m.v. Det er disse komparative fordele vi skal udnytte, således at vores produkter og services tilføres merværdi samtidig med, at EU og Danmark kan høste fordelene ved at være pionerer.

Der er mange positive direkte, og afledte, effekter ved at producere bæredygtigt. Ved at tænke grønt og omstille de Europæiske økonomier i tide, kan vi passe på klimaet, bevare konkurrenceevne og skabe jobs til et hårdt prøvet europæisk arbejdsmarked.