ARTIKLER


Ungarns Orbán i EU's søgelys

Som det første medlemsland nogensinde har Ungarn fået en bøde i milliardklassen for overtrædelse af reglen om max. tre procent underskud. Yderligere to EU-sager har fokus på landets nye grundlov.
Af Staffan Dahllöf og Michael Lauritsen
14. juli 2012

Det vakte røre, da Ungarn blev idømt en tilsyneladende hård straf på et såkaldt Ecofin-møde – et ministerråd for økonomi- og finansministre – den 13. marts. EU's økonomikommissær Olli Rehn fastholdt, at Ungarn ikke havde overholdt reglerne og heller ikke vist sig samarbejdsvillig.

Men på samme møde blev Spanien behandlet overraskende mildt.

Den nye spanske regeringsleder Rajoy havde knap to uger før ensidigt erklæret, at Spanien ville få et langt større underskud, end det, man havde aftalt med EU. Det aftalte var 4,4 pct. underskud for 2012. Rajoys erklæring gik på 5,8 pct. – og nu nøjedes økonomi- og finansministrene med at stramme kravet så lidt, at det nærmest var for et syns skyld – til 5,3.

Hvad skyldtes forskellen? Ifølge Olli Rehn:

– At Spanien har overholdt euro-reglerne, indtil krisen alligevel ramte, og nu må bekæmpe en meget høj arbejdsløshed.

– At Ungarn har overtrådt grænsen på 3,0 pct.s budgetunderskud hvert eneste år siden sin optagelse i EU i 2004.

– At regeringen i Budapest har forsøgt at pynte på tallene – ved at skrive aktiverne i nationaliserede pensionsfonde ind i statsregnskabet – uden reelt at rette op på økonomien.

Traktatkrænkelse

Men andre spørger, om ikke en medvirkende årsag til ministerrådets beslutning kan være, at forholdet mellem EU og Viktor Orbáns regering i Budapest i forvejen er anspændt af to andre sager:

1. EU har indledt en proces om traktatbrud. Kommissionen mener, at nye love – om udnævnelse af dommere, centralbankens uafhængighed og afskaffelsen af et selvstændigt datatilsyn – er brud på EU-traktaten.

2. Sammen med Den internationale Valutafond IMF har Den Europæiske Centralbank nægtet at genoptage forhandlinger om et nyt kriselån, medmindre der kommer klarhed om den ungarske centralbanks selvstændighed.

3,5 milliarder kroner

Beslutningen den 13. marts betyder, at EU med virkning fra 1. januar 2013 vil indefryse en væsentlig del af Ungarns strukturfondsmidler – knap 500 millioner euro, altså 3,5 milliarder danske kroner.

Men der er en kattelem: Efter hård kamp i Rådet lykkedes det for Østrig at finde allierede nok til en afværgemekanisme, der går på, at hvis Ungarn inden juni kan korrigere sit budget, og man når ned under de 3 pct. i indeværende år – så bortfalder straffen.

Østrig er i denne sammenhæng ikke bare et naboland, som delte fortid med Ungarn i det østrig-ungarske rige. Det er også hjemsted for bl.a. Raiffeisen bank, der har store interesser i hele Østeuropa og ikke mindst i Ungarn.

Florinten steg!

Som det fremgår andetsteds i dette nummer er ungarske økonomer overbevist om, at landet let kan klare skærene inden juni. Og den ungarske florint steg rent faktisk umiddelbart efter beslutningen i Rådet.

(Tjek, hvordan det anspændte forhold mellem EU og Ungarn har udviklet sig på www.notat.dk)