ARTIKLER


Udvandet fiskerireform

Anna Rosbach er medlem af EU-Parlamentet og var oprindelig valgt af Dansk Folkeparti. Siden 2011 har hun været løsgænger. Hun har en plads som suppleant i Parlamentets fiskeriudvalg.
Af Anna Rosbach
1. august 2012

MED DET DANSKE formandskab for bordenden har EU’s fiskeriministre netop vedtaget en fælles tilgang til reformen af den fælles fiskeripolitik. Resultatet er nedslående.

Rådets forslag er en klar udvanding af EU-Kommissionens oprindelige forslag fra juli 2011, som har nydt bred opbakning i EU-Parlamentet. Her foreslog Kommissionen blandt andet, at der skal opnås bæredygtighed for alle fiskebestande i 2015. Det har Rådet nu valgt at udskyde til 2020.

Rådet har desuden besluttet, at det ikke længere er de mest sårbare bestande, der skal være udgangspunktet for at sikre bæredygtighed. I stedet skal bæredygtighed kun nås for alle ”vigtige bestande”.

Rådets aftale er en skandale for det europæiske fiskeri. Medlemslandene tænker desværre mere på kortsigtede kommercielle interesser end fiskeriets langsigtede holdbarhed. Beslutningen betyder reelt, at målet om bæredygtighed ikke bliver nået. Det er udtryk for en meget kortsigtet strategi. Når vi når til 2020, vil flere bestande være så overfiskede, at det vil være umuligt at genoprette dem.

Rådet roser desuden sig selv for at ville lave et forbud mod udsmid af fisk. Men Rådets aftale er alt for uambitiøs. I stedet for en klar aftale om et forbud, er vi endt med en gradvis tilgang, hvor mange detaljer stadig er uklare. Desuden er datoerne for indfasningen af forbuddet mod udsmid kun foreløbige, hvorfor der reelt ikke er lavet en aftale.

PARLAMENTET vil give Rådet kamp til stregen. Jeg er sikker på, at et stort flertal ikke kan acceptere det her. Jeg vil i hvert fald ikke stemme for en reform, som reelt er en dødsdom til det europæiske fiskeri og en udryddelse af fiskebestandene. Vi går nu ind i den afgørende fase. Følger vi Rådets linje, vil det ødelægge det europæiske fiskeri. Lykkes det Parlamentet at lave de nødvendige ændringer, er der stadig håb forude.