ARTIKLER


Rovdrift på fisk skal ophøre

Fødevareministeren slår fast, at det er vigtigt at fremme bæredygtigt fiskeri og af den europæiske rovdrift må stoppe.
Af Sven Skovmand
13. april 2012

EU-landene er blevet enige om, at fiskeriaftalerne med blandt andet de afrikanske lande skal ændres, så de skal baseres på bæredygtighed og menneskerettigheder. Det oplyser fødevareminister Mette Gjerskov i et indlæg »Slut med europæisk rovdrift på fisk« i Politiken 8. april 2012.

»Havene ud for Afrikas kyster har alt for længe været et tagselvbord for store udenlandske fartøjer, herunder europæiske, der på rekordtid kan tømme farvandene for fisk, uden at det kommer lokalbefolkningen til gode« siger ministeren, Og hun tilføjer, at det ikke er nok at se på bæredygtige bestande af fisk. Man må også tage hensyn til menneskers vilkår og rettigheder.

»EU's fiskeri skal som noget nyt ske på et overskud af de pågældende landes fiskebestande. Det vil sige, at det kun er i de tilfælde, hvor landene ikke selv kan fiske deres kvoter, at europæiske fiskere får adgang,« oplyser ministeren, der samtidig siger, at vurderingen af aftalernes økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser bliver offentlige, så de kan granskes af ngo'er, eksperter og myndigheder.